Tema- og fagplaner

På denne siden finner du en oversikt over de vedtatte planene som gjelder for Gjerstad kommune. Her vil du også finne planer som er ute til offentlig ettersyn eller høring.

Følgende nye planer skal utarbeides i henhold til vedtatt planstrategi:

  • Strategiplan for mangfold, inkludering og samhandling – oppstart våren 2019
  • Strategiplan for bolig og senterutvikling – påbegynnes vinter 2019
  • Plan for forebyggende arbeid rettet mot barn og unge – oppstart juni 2019