Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer. Er det tomt, finnes det ikke noen aktuelle saker.

Andre nyheter finner du under aktuelt.

Kunngjøringer og høringer
Kunngjøringer og høringer Frist
Kommuneplanrevisjon 2019-2020, varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn Svarskjema med frist fredag 8. mars 2019 (.DOCX, 14 kB)
Publisert 18.01.2019

Planutvalget i Gjerstad vedtok i møte 15.01.2019 sak 19/3, å sende forslag til planprogram ut på høring og melde oppstart av kommuneplanrevisjonen for Gjerstad kommune.

Høringsfrist er fredag 8. mars 2019

Publisert 22.11.2018

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.