Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer. Er det tomt, finnes det ikke noen aktuelle saker.

Andre nyheter finner du under aktuelt.

Kunngjøringer og høringer
Kunngjøringer og høringer Frist
Forslag til vernepris 30.09.2018
Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift 01.12.2018
Utbygging av bredbånd - kunngjøring 01.10.2018
Vedtatt kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2022 Vedtatt 27.09.18
Publisert 22.11.2018

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.