Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du underartikler med kommunens kunngjøringer og høringer.

Andre nyheter finner du under aktuelt.

Publisert 14.09.2021

Fra mandag 20. september vil kommunen begynne veiutbedringer på Vestølveien, og arbeidene starter ved Røed.

Strekningen Rød til avkjøring Åsmundsstøl stenges, og det bil bli skiltet omkjøring via Trydal - Åsmundstøl. Arbeidene forventes å pågå til medio okt. Målet er å  ha den stengte veistrekningen åpen i helgene.

Publisert 15.02.2021

Statens Kartverk har den 03.02.2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Gjerstad kommune:

  • Bjynnustad (fritidsbolig)
  • Bjynnustadteigen (bruk 29/33)
  • Bjynnustadvannet (vann)
  • Bjynnustadfjellet (ås)
  • Bjynnustadknuten (ås)

I saken inngår også navnet Bjynnustad naturreservat, der Kartverket ikke har vedtaksrett. Saken går i kopi til Miljødirektoratet.

Publisert 26.11.2020

I forbindelse med opprettelse av et verneområde i Gjerstad kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnet Bjørnstad. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for tilbakemelding er satt til 26.12.2020.

Publisert 31.08.2020

Oppdatert 18.01.2023: Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble (del av tidligere planforslag for E18 Tvedestrand – Bamble) - Gjerstad kommune med frist for synspunkt og innspill senest søndag 19.02.2023.

Opprinnelig utlysning den 31.08.2020:

Frist for innsending av innspill er 14. oktober 2020. Mottaker for innspill er Nye Veier. Les mer i denne artikkelen.

 

Publisert 26.08.2020

Planutvalget behandlet forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2024 i møte 25. august 2020. Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Iht. plan- og bygningsloven §10-1, legges forslag til planstrategi ut til gjennomsyn fram til 02.10.2020. Planen vil etter gjennomsyn bli endelig behandlet i kommunestyret.

Publisert 06.07.2020

Høringen gjelder nytt veinavn for adkomst til nytt boligfelt på Mostad. Gjerstad kommune ber om innspill for stavemåtene Enghola/Enghåla med frist 3. august 2020.

Publisert 04.06.2020

Gjerstad kommune legger herved frem liste over kandidater som er blitt forespurt og har takket ja til å stille til valg som meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Publisert 14.04.2020

Gjerstad kommune har meldt oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi for den neste fireårsperioden.

Frist for innspill settes til 7. mai 2020.

Publisert 14.02.2020

Gjerstad kommunestyre skal oppnevne lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021 - 2024.

Ifølge Domstollovens § 67 kan allmennheten foreslå kandidater til valgene. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Krav til den som skal velges finnes i Domstollovens § 70 – 72.

Forslag til kandidater kan meldes til postmottak@gjerstad.kommune.no, eller pr. brevpost til:

Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Frist 20. mars 2020.