Høring av navnesak - Bjørnstad i Gjerstad kommune

I forbindelse med opprettelse av et verneområde i Gjerstad kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnet Bjørnstad. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for tilbakemelding er satt til 26.12.2020.

 Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

  • Bjørnstad / Bjørnestad / Bjønnustad (fritidsbolig)
  • Bjørnstadteigen (bruk 29/33)
  • Bjørnstadvatnet / Bjørnstadvannet (vann)
  • Bjørnstadfjellet / Bjørnstadfjell (ås)
  • Bjørnstadfjell naturreservat (verneområde)
  • Bjørnstadknuten (ås)

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen for SSR: www.norgeskart.no/ssr/. Bruksnavnet står kun i matrikkelen og er søkbart i https://seeiendom.kartverket.no. Søk på: gnr./bnr., navnet på kommunen.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Lokal høring:

Det er kommunen som har ansvar for kunngjøring av at navnesak er reist. Vi legger med dette saken ut på lokal høring, jf.§ 8 i lov om stadnavn.

Har du innspill til stavemåte for stedsnavnet Bjørnstad, ber vi om tilbakemelding til Gjerstad kommune innen 4 uker. Frist 26.12.2020.

Innspill kan sendes Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller til kommunens postmottak: postmottak@gjerstad.kommune.no.

Videre saksgang:

Når kommunen har innhenta de lokale høringsuttalelsene, vil disse bli sendt Språkrådet. Språkrådet gir en tilrådning til Kartverket som igjen gjør et endelig vedtak.

Mer opplysninger:

For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50.