Kommunal planstrategi Gjerstad kommune 2020-2024 - forslag legges ut til gjennomsyn

Planutvalget behandlet forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2024 i møte 25. august 2020. Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Iht. plan- og bygningsloven §10-1, legges forslag til planstrategi ut til gjennomsyn fram til 02.10.2020. Planen vil etter gjennomsyn bli endelig behandlet i kommunestyret.

Dokumenter

Kommunal planstrategi for perioden 2020 - 2024 (PDF, 3 MB)

Saksframstilling og planutvalgets behandling (PDF, 344 kB)

Iht. plan- og bygningsloven §10-1, legges forslag til planstrategi ut til gjennomsyn fram til 02.10.2020.

Planen vil etter gjennomsyn bli endelig behandlet i kommunestyret.

Eventuelle innspill til planstrategien kan sendes til post@gjerstad.kommune.no alternativt pr. post til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad.

Kontaktinformasjon

Svein Brattekleiv
Plankonsulent
E-post
Telefon 92 23 35 16