Kunngjøring av vedtak i navnesak - Bjynnustad

Statens Kartverk har den 03.02.2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Gjerstad kommune:

  • Bjynnustad (fritidsbolig)
  • Bjynnustadteigen (bruk 29/33)
  • Bjynnustadvannet (vann)
  • Bjynnustadfjellet (ås)
  • Bjynnustadknuten (ås)

I saken inngår også navnet Bjynnustad naturreservat, der Kartverket ikke har vedtaksrett. Saken går i kopi til Miljødirektoratet.

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn

Navnesaken ble tatt opp av Språkrådet i samband med opprettelsen av et verneområde i Gjerstad kommune, jf. brev datert 20.04.2017. Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte for offentlig bruk.

Viser ellers til vedlagt brev av 03.02.2021 fra Kartverket (PDF, 259 kB), hvor det framgår mer detaljer rundt vedtaket samt klageadgang.