Møter i valgstyret, planutvalg og formannskap - 14. mars 2023 - OBS merk nytt sted!

Valgstyret, planutvalget og formannskapet avholder møte i dag, 14.3. (OBS!!) i Klubbhuset til Gjerstad Idrettslag.   

Saksliste til møtet i valgstyret som starter kl 18:00 kan lastes ned her.
Saksliste til planutvalget som starter kl 18:30 kan lastes ned her.
Saksliste til formannskapet som starter ca. kl 18:45 (umiddelbart etter møte i planutvalget) kan lastes ned her. 

Politiske møter er stort sett åpne og i den grad plassen tillater det kan presse og publikum være tilstede, med unntak av når saker unntatt offentlighet blir behandlet.