Navnesak for ny adresseparsell i Gjerstad kommune - høring

Høringen gjelder nytt veinavn for adkomst til nytt boligfelt på Mostad. Gjerstad kommune ber om innspill for stavemåtene Enghola/Enghåla med frist 3. august 2020.

I 2013 innførte Gjerstad kommune adresseparseller og veinavn i hele kommunen. Dette ble sluttført i 2014 og satt i system.

Når nye veier/områder blir etablert skal kommunen vedta nytt veinavn. Dette skal videre godkjennes av Språkrådet og Statens Kartverk.

 

Gjerstad kommunestyre vedtok i møte 23.05.2019 nytt veinavn for adkomst til nytt boligfelt på Mostad.

 

Saksprotokoll fra Kommunestyret:

«Gjerstad kommune vedtar ny adresseparsell i Mostad boligfelt. Parsellen starter ved Langvei og går til ende av boligfeltet. Den nye veiparsellen gis navnet «Enghola». Ansvarlig for matrikkelføring nummererer tomtene i tråd med adresseveileder.»

 

Etter at formannskap og kommunestyre har behandlet og godkjent veinavn og adresseparseller, må skrivemåten formelt godkjennes av Statens stedsnavnregister.

 

Vedtaket ble sendt Språkrådet som tilrår overfor Statens Kartverk

 

Språkrådet hadde følgende merknad til kommunens vedtak:

Bruksnavnet Enghola er ikke registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), men i matrikkelen er navnet registrert med skrivemåten Enghåla. Når kommunen skal benytte eksisterende stedsnavn som adressenavn, må de følge den skrivemåten som er i offentlig bruk. Skrivemåten Enghåla er imidlertid ikke i samsvar med dagens rettskrivning, og vi har derfor bedt Kartverket om å reise formell navnesak på dette bruksnavnet for å få fastsatt riktig skrivemåte. Kommunen må vente til det er gjort vedtak i den formelle navnesaken før skrivemåten av adressenavnet kan fastsettes.

 

Statens Kartverk har tatt opp navnesak for navnet Enghola/Enghåla. Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentligbruk.

 

Lokal høring:

Det er kommunen som har ansvar for kunngjøring av at navnesak er reist. Vi legger med dette saken ut på lokal høring, jf.§ 8 i lov om stadnavn.

 

Har du innspill til stavemåte for stedsnavnet Enghola/Enghåla, ber vi om tilbakemelding til Gjerstad kommune innen 4 uker. Frist 03.08.2020.

 

Innspill kan sendes Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller til kommunens postmottak: postmottak@gjerstad.kommune.no