Oppnevning av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024

Gjerstad kommune legger herved frem liste over kandidater som er blitt forespurt og har takket ja til å stille til valg som meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Listen blir lagt ut på offentlig ettersyn frem til innstillende behandling i formannskapet. Enhver som har noe å innvende, må komme med det til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller til postmottak@gjerstad.kommune.no.  

Eventuelle innvendinger må være oss i hende senest tirsdag 16. juni kl. 12.00.

Etter dette innstiller formannskapet en endelig liste til behandling i kommunestyret.

Oversikt over forslag til meddommere (PDF, 93 kB)