Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021-2024

Gjerstad kommunestyre skal oppnevne lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2021 - 2024.

Ifølge Domstollovens § 67 kan allmennheten foreslå kandidater til valgene. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Krav til den som skal velges finnes i Domstollovens § 70 – 72.

Forslag til kandidater kan meldes til postmottak@gjerstad.kommune.no, eller pr. brevpost til:

Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Frist 20. mars 2020.

Lenke til Domstolloven

Lenke til deg som vil vite mer

Kontaktinformasjon

Astrid Haukenes Bråten
Informasjonskonsulent, post, arkiv, Stab
E-post
Telefon 482 43 780