Varsel om veiarbeider på Vestølveien og omkjøring fra 20. september til medio oktober 2021

Fra mandag 20. september vil kommunen begynne veiutbedringer på Vestølveien, og arbeidene starter ved Røed.

Strekningen Rød til avkjøring Åsmundsstøl stenges, og det bil bli skiltet omkjøring via Trydal - Åsmundstøl. Arbeidene forventes å pågå til medio okt. Målet er å  ha den stengte veistrekningen åpen i helgene.

Spørsmål knyttet til arbeidene kan rettes til Ole Arthur Løite, tlf. 907 81 271.

Dette kartutsnittet viser strekningen som stenges, og omkjøringsveien:

Omkjøring ved veiarbeid på Vestølveien 

Kontaktinformasjon

Ole Arthur Løite
Tjenesteleder teknisk drift
E-post
Telefon 907 81 271

Vei, vann og avløp. Beredskapskoordinator