Abel skole 1-10 i Gjerstad kommune

I Gjerstad kommune er det fra og med skolestart høsten 2019 en samlet skole, Abel skole, 1. - 10. trinn. Det er bygd et nytt bygg for barneskolen som ble i bruk fra 21.8.19, dette er bygd sammen med ungdomsskolebygget som ble tatt i bruk i 2010. Det tilbys SFO, som ligger i samme del av bygget som barneskolen holder til.

Abel skole ligger på Sundebru, et par kilometer fra Brokelandsheia. Det er i underkant av 300 elever til sammen på skolen fordelt på alle 10 trinn.

Abel skole ligger fint til med gode muligheter for bruk av utemiljø. Det kan nevnes fotballbaner/ballbinger, lekeplass og aktivitetsområde. Det er også svømmebasseng og ikke minst ny flerbrukshall, Torbjørnshall, som ble åpnet offisielt i september 2019 og tatt i bruk av skolen fra skolestart.

Skolefritidsordning SFO

SFO holder åpent fra 7-16.30 hver dag. SFO holder stengt 4 uker på sommeren + 5 planleggingsdager. Fridager i SFO samkjøres med barnehagene i Gjerstad.

Gjerstad kommune - vedtekter SFO fra 01.01.2018 (PDF, 96 kB).

 

Skolen i Gjerstad

Abel skole er opptatt av å være den gode skole, der kunnskap og inkludering er viktig.

Hovedsatsningsområder i skolen i Gjerstad er:

  • Realfagskommune og Ungdomstrinn i Utvikling; lesing som fokusområde.

    I tillegg arbeider vi med inkludering gjennom prosjektet: «Vi bryr oss SAMMEN for barn og unge»

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Fra 1.1.20 er det foretatt en organisasjonsendring som innebærer at helsetjenesten for barn og unge samles i enhet for skole. Dette gjelder helsestasjon, jordmor, helsestasjonslege og skolehelsetjenesten. Foreløpig holder helsestasjon/jordmor/helsestasjonslege til i Gjerstadveien 1337 (Gjerstadsenteret), mens skolehelsetjenesten har kontorer på Abel skole. Planen er å samle hele helsetjenesten for barn og unge i bygning tilknyttet Abel skole i løpet av 2020.

Har du spørsmål ?

For spørsmål angående skole eller SFO ber vi deg om å ta kontakt!

Enhetsleder og rektor for Abel skole :

Esther K. Hoel, esther.kristine.hoel@gjerstad.kommune.no og tlf: 450 35 139

Link til skolens hjemmeside:

Abel skole

 

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Enhetsleder og rektor for Abel skole
E-post
Telefon 450 35 139