Abel skole 1-10 i Gjerstad kommune

I Gjerstad kommune er det fra og med skolestart høsten 2019 en samlet skole, Abel skole, 1. - 10. trinn. Det er bygd et nytt bygg for barneskolen som ble i bruk fra august 2019, dette er bygd sammen med ungdomsskolebygget som ble tatt i bruk i 2010. Det tilbys SFO, som ligger i samme del av bygget som barneskolen holder til.

Abel skole ligger på Sundebru, et par kilometer fra Brokelandsheia. Det er i underkant av 300 elever til sammen på skolen fordelt på alle 10 trinn.

Abel skole ligger fint til med gode muligheter for bruk av utemiljø. Det kan nevnes fotballbaner/ballbinger, lekeplass og aktivitetsområde. Det er også svømmebasseng og ikke minst ny flerbrukshall, Torbjørnshall.

Skolefritidsordning SFO

SFO holder åpent fra 7-16.30 hver dag. SFO holder stengt 4 uker på sommeren + 5 planleggingsdager. Fridager i SFO samkjøres med barnehagene i Gjerstad.

Gjerstad kommune - vedtekter SFO fra 01.01.2018 (PDF, 96 kB).

 

Skolen i Gjerstad

Abel skole er opptatt av å være den gode skole, der kunnskap og inkludering er viktig. På skolen vår har vi fokus på felles elevsyn og god klasseledelse. Vi er en MOT kommune og skolen jobber etter prinsippet om å inkludere alle. Vi har Trivselslederprogram for alle elevene. Skolen har videre lang erfaring med Erasmus+, First Lego- League, lesing som fokusområde, Ungdomstrinn i Utvikling og realfagskommunearbeid.

Hovedsatsningsområder utover dette for skoleåret 2020-2021 er arbeidet med fagfornyelsen.

I tillegg arbeider vi med inkludering gjennom prosjektet: «Vi bryr oss SAMMEN for barn og unge»

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Fra 1.1.20 er det foretatt en organisasjonsendring som innebærer at helsetjenesten for barn og unge samles i enhet for skole. Dette gjelder helsestasjon, jordmor, helsestasjonslege og skolehelsetjenesten. Foreløpig holder helsestasjon/jordmor/helsestasjonslege til i Gjerstadveien 1337 (Gjerstadsenteret), mens skolehelsetjenesten har kontorer på Abel skole. Planen er å samle hele helsetjenesten for barn og unge i bygning tilknyttet Abel skole i løpet av 2021.

Lenke til skolehelsetjenesten i Gjerstad.

Har du spørsmål?

For spørsmål angående skole eller SFO ber vi deg om å ta kontakt!

Enhetsleder og rektor for Abel skole :

Christoffer G. Andersen, christoffer.gautland.andersen@gjerstad.kommune.no  og tlf: 476 39576

Link til skolens hjemmeside:

Abel skole

 

Kontaktinformasjon

Gunnar Wåsjø Simonsen
Enhetsleder og rektor Abel skole
E-post
Telefon 45 27 57 95