Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tilbudet er gratis, og gjelder alle elever i grunnskolen.

For hvem?

Elever, foreldre, lærere, venner og andre kan ta kontakt med skolehelsetjenesten.

Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og lege.

Hva tilbyr vi?

Skolehelsetjenesten er en forebyggende og helsefremmende tjeneste.

Ved behov for behandling skal fastlegen oppsøkes.

Vi tilbyr:

 • Vaksinering (barnevaksinasjonsprogrammet)
 • Rutineundersøkelser (Nasjonale retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten)
 • Oppfølging av vekst, syns- og hørselstesting
 • Målrettede helseundersøkelser i samråd med foresatte
 • Undervisning i skolen
 • Samtaler med barn og ungdom
 • Åpen dør på skolen. Her kan elever komme uten å ha avtale
 • Skolelegen kan i samråd med foresatte vurdere henvisning til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og Abup (sykehustjenesten, avd. for barn og unges psykiske helse)
 • Veiledning for foresatte
 • Foreskrivning av prevensjonsmidler
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ulike prosjekter for å styrke barn og foresatte i deres hverdag, blant annet:

Hva kan en snakke med helsesøster og skolelege om?

Du kan snakke med oss om ALT. Tema kan for eksempel være:

 • Hvordan du har det
 • Søvn
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Hygiene
 • Utfordringer i familien
 • Vennskap
 • Psykisk helse
 • Stress og press
 • Pubertet
 • Forelskelse
 • Sex
 • Prevensjon
 • Seksuell legning
 • Alkohol og narkotika
 • Nettbruk
 • Mobbing
 • Vold og overgrep

Kontaktinformasjon

Skolehelsetjeneste barnetrinnet:

Helsesykepleier Vibeke Jacobsen

Mobil 474 50 027

E-post: vibeke.jacobsen@gjerstad.kommune.no

Skolehelsetjeneste ungdomstrinn og MOT:

Helsesykepleier Torill H. Sletten

Mobil 945 14 037

E-post: Torill.sletten@gjerstad.kommune.no

Hovedkontaktinformasjon skolehelsetjenesten

Telefon helsestasjon: 948 31 449

Mandag til fredag: kl. 08:30 – 15:00.

Ring eller send sms for å være sikker på at du kan treffe oss. Helsestasjonen kan være stengt når vi er på hjemmebesøk, i barnehagen eller på møter.

Besøksadresse

Gjerstadveien 1337, 4980 Gjerstad

Postadresse

Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad

Helsestasjonslege

Treffes etter avtale med helsesykepleier.