Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens mål er å forebygge sykdom og skader hos elevene og fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tilbudet er gratis, og gjelder alle elever i grunnskolen.

For hvem?

Elever, foreldre, lærere, venner og andre kan ta kontakt med skolehelsetjenesten.

Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut, lege + ungdomslos-funksjon.

Hva tilbyr vi?

Skolehelsetjenesten er en forebyggende og helsefremmende tjeneste.

Ved behov for behandling skal fastlegen oppsøkes.

Vi tilbyr:

 • Rutineundersøkelser inkludert vaksinering (link til barnevaksinasjonsprogrammet)
 • Oppfølging av vekst, syns- og hørselstesting
 • Målrettede helseundersøkelser i samråd med foresatte
 • Undervisning i skolen
 • Samtaler med barn og ungdom
 • Åpen dør på skolen. Her kan elever komme uten å ha avtale.
 • Vurdering av henvisning til PPT (link til PPT) og ABUP (http://www.abup.no/kontakt/)
 • Veiledning av foresatte
 • COS-kurs
 • Foreskrivning av prevensjonsmidler
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Prosjekter
 • MOT (https://www.mot.no/)
 • Kjærlighet og Grenser (https://www.korus-sor.no/utviklingsprogram/kjaerlighet-og-grenser/ )

Hva kan en snakke med helsesøster og skolelege om?

Du kan snakke med oss om ALT. Tema kan f.eks. være:

 • Hvordan du har det
 • Søvn
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Hygiene
 • Utfordringer i familien
 • Vennskap
 • Psykisk helse
 • Stress og press
 • Pubertet
 • Forelskelse
 • Sex
 • Prevensjon
 • Seksuell legning
 • Alkohol og narkotika
 • Nettbruk
 • Mobbing
 • Vold og overgrep

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Ingvill Mork

Mobil 474 50 027

E-post: Ingvill.mork@gjerstad.kommune.no

Skolehelsetjeneste MOT og ungdomsLOS

Helsesykepleier Torill H. Sletten

Telefon 37 11 97 83

Mobil 945 14 037

E-post: Torill.sletten@gjerstad.kommune.no

 

 

Kontaktinformasjon

Ingvill Mork
Helsesykepleier
E-post
Telefon 474 50 027
Torill H. Sletten
Helsesykepleier
E-post
Telefon 945 14 037