Reglementer for politiske organer

Her finner du gjeldende reglement for folkevalgte i Gjerstad kommune:

Delegeringsreglement

 
 

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder fra 30.04.2020

Reglement for folkevalgtes innsynsrett (PDF, 22 kB)


Reglement for eldrerådet (PDF, 547 kB) vedtatt 2020