Valg

Valg gjennomføres hvert annet år. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg holdes 9. september 2019. Stortingsvalget og Sametingsvalget ble avholdt mandag 11. september 2017.

Gjerstad kommune består av to valgkretser, Fiane krets og Gjerstad krets, med stemmelokale på Fiane skole og Gjerstad skole.

Valget gjennomføres med en tidligstemmeperiode, en forhåndsstemmeperiode og selve valgdagen.

Stemmelokalet er åpent i perioden kl. 1200 til kl. 2100 på valgdagen.

Ved hvert valg blir det gitt informasjon på kommunens nettsider og i lokalaviser.

Selve valget gjennomføres med elektronisk manntallsføring og elektronisk opptelling av stemmesedler. På denne måten blir valgresultatet raskt klart.

Husk å ta med valgkort og gyldig legitimasjon når du skal avgi din stemme.

Gyldig legitimasjon er:

  • Pass.
  • Førerkort.
  • Postens ID-kort.
  • Buypass-kort.

Valgkortet er dessverre ikke gyldig legitimasjon.

Dersom du har spørsmål omkring valget vær vennlig å ta kontakt på tlf.: 37 11 97 00 evt. pr. e-post: postmottak@gjerstad.kommune.no

Les mer om arbeidsoppgaver og sammensetningen av valgstyret i Gjerstad kommune.