Valg

Valg gjennomføres hvert annet år. Stortingsvalg og Sametingsvalg avholdes 13. september 2021. 

Gjerstad kommune består av èn valgkrets, Gjerstad krets, med stemmelokale på Abel skole.

Valget gjennomføres med en tidligstemmeperiode, en forhåndsstemmeperiode og selve valgdagen.

Stemmelokalet er åpent i perioden kl. 1200 til kl. 2100 på valgdagen. (Denne siden oppdateres før kommende valg).

Ved hvert valg blir det gitt informasjon på kommunens nettsider og i lokalaviser.

Selve valget gjennomføres med elektronisk manntallsføring og elektronisk opptelling av stemmesedler. På denne måten blir valgresultatet raskt klart.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi din stemme. Det er fint om du tar med valgkortet også. Dette gir deg en raskere registrering.

Gyldig legitimasjon er:

  • Pass
  • Førerkort
  • Postens ID-kort
  • Buypass-kort

Valgkortet er dessverre ikke gyldig legitimasjon.

Dersom du har spørsmål omkring valg vær vennlig å ta kontakt på tlf.: 37 11 97 00 evt. pr. e-post: postmottak@gjerstad.kommune.no

Les mer om arbeidsoppgaver og sammensetningen av valgstyret i Gjerstad kommune.

Alle som arbeidet med valg mandag 9. september inviteres til å besvare denne undersøkelsen.

Frist fredag 11. oktober 2019.

Her finner du resultatet for kommunestyrevalget, kandidatrangering og historiske valgdata.

Tid og sted på valgdagen:

Valglokalet holder åpent mellom kl. 12:00 og 21:00 i Torbjørnshall ved Abel skole, Gamle Sørlandske 1304, 4993 Sundebru.

Du som er manntallsført i Gjerstad kommune pr. 30.6.19, kan avgi din stemme i Torbjørnshall denne dagen.

Legitimasjon og valgkort:

Alle må ta med legitimasjon med bilde. Vi oppfordrer deg også til å ta med valgkortet ditt.

Følg parkeringsanvisninger nøye.

Du kan henvende deg til oss og avtale tid for tidligstemming i perioden fra 1. juli til 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving.