Valg

Valg gjennomføres hvert annet år. Kommune- og fylkestingsvalg 2023 gjennomføres 11. september 2023. 

Gjerstad kommune består av èn valgkrets, Gjerstad krets, med stemmelokale på Abel skole.

Valget gjennomføres med en tidligstemmeperiode, en forhåndsstemmeperiode, ambulerende stemmegivning og selve valgdagen.

Ved hvert valg blir det gitt informasjon på kommunens nettsider og i lokalaviser.

Selve valget gjennomføres med elektronisk manntallsføring og elektronisk opptelling av stemmesedler. På denne måten blir valgresultatet raskt klart.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi din stemme. Det er fint om du tar med valgkortet også. Dette gir deg en raskere registrering.

Gyldig legitimasjon er:

  • Pass
  • Førerkort
  • Postens ID-kort
  • Buypass-kort

Valgkortet er dessverre ikke gyldig legitimasjon.

Dersom du har spørsmål omkring valg, vær vennlig å ta kontakt på tlf.: 37 11 97 00 evt. pr. e-post: postmottak@gjerstad.kommune.no

Les mer om arbeidsoppgaver og sammensetningen av valgstyret i Gjerstad kommune.

Artikkelliste