Evaluering av Stortingsvalget 2021 for stemmestyret

Dere som arbeidet med valg mandag 13. september 2021 inviteres til å besvare denne undersøkelsen.

Frist fredag 15. oktober 2021