Velkommen til helsestasjonen!

Helsestasjonens mål er å forebygge sykdom og skader hos barn 0-6 år og fremme barnas fysiske, psykiske og sosiale helse.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tilbudet er gratis.

Hvem får tilbudet?

Alle barn følges av helsestasjonen etter et fastlagt program. Utover dette kan du som forelder eller annen nær person for barnet ta kontakt for spørsmål om barns utvikling eller oppvekstvilkår.

Hvem jobber på helsestasjonen?

Her jobber jordmor, helsesykepleiere, fysioterapeut og lege.

Hva tilbyr vi?

Helsestasjonslege Olav Bentzen treffes etter avtale med helsesykepleier.

Dersom barnet har behov for behandling må fastlegen oppsøkes.

Åpningstider

Mandag til fredag: kl. 08:30 – 15:00.

Ring eller send sms for å være sikker på at du kan treffe oss. Helsestasjonen kan være stengt når vi er på hjemmebesøk, i barnehagen eller på møter.

Når blir barnet innkalt?

Når

Innhold

Fødsel

2 hjemmebesøk når dere kommer hjem fra sykehuset - først av jordmor, så av helsesykepleier

3-4 uker

Kontakt med helsesykepleier

6 uker

Kontakt med helsesykepleier og lege. Vaksine

2 mnd. Kontakt med helsesykepleier

3 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. Vaksine

4 mnd.

Kontakt med helsesykepleier

5 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. Vaksine

6 mnd.

Kontakt med helsesykepleier og lege

7-8 mnd.

Kontakt med helsesykepleier

10 mnd.

Kontakt med helsesykepleier

12 mnd.

Kontakt med helsesykepleier og lege. Vaksine

15 mnd.

Kontakt med helsesykepleier. Vaksine

17-18 mnd.

Kontakt med helsesykepleier

2 år

Kontakt med helsesykepleier og lege

4 år

Kontakt med helsesykepleier