Velkommen til helsestasjonen!

Helsestasjonens mål er å forebygge sykdom og skader hos barn 0-6 år og fremme barnas fysiske, psykiske og sosiale helse.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tilbudet er gratis.

Hvem får tilbudet?

Alle barn følges av helsestasjonen etter et fastlagt program. Utover dette kan du som forelder eller annen nær person for barnet ta kontakt for spørsmål om barns utvikling eller oppvekstvilkår.

Hvem jobber på helsestasjonen?

Helsestasjonen har ansatt jordmor, helsesøstre, fysioterapeut og lege.

Hva tilbyr vi?

 • Oppfølging i svangerskap ved jordmor (link til jordmortjenesten)
 • Helseundersøkelser med vaksinering og gruppetreff
 • Hjemmebesøk til nyfødt og andre ved behov
 • Ammeveiledning
 • Vurderinger og oppfølging av fysioterapeut
 • Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og fysisk/psykisk utvikling
 • Syn- og hørselsundersøkelser
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Vurdering av henvisning til PPT og andrelinjetjenesten
 • Veiledning hos Sped- og småbarnsteam (link til ABUP)
 • Foreldreveiledningskurs i Trygghetssirkelen (COS)
 • Samarbeid med andre tjenester til beste for barnet

Dersom barnet har behov for behandling må fastlegen oppsøkes.

Helsestasjonslege Olav Bentzen treffes etter avtale med helsesøster.

Besøksadresse:  Gjerstadveien 1337, 4980 Gjerstad

Postadresse: Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Åpningstider

Mandag til fredag: 08.30 – 15.00

Helsestasjonen kan være stengt når vi er på hjemmebesøk, i barnehagen eller på møter.

  

Kontaktinformasjon

Ellen Jakobsen Grunnsvoll
Fagansvarlig helsesykepleier
E-post
Telefon 474 50 026
Malin Sannæs Ommundsen
Helsestasjon (tirs/tors)
E-post
Telefon 900 34 271