Dagtilbud for eldre - personer med hukommelsesproblemer

Dagtilbud er et tilbud for mennesker som bor hjemme. Dagtilbudet har lokaler på Gjerstad omsorgssenter og tilbyr; sosialt samvær, enkle aktiviteter, turer, frokost, lunsj/middag og transport til og fra tilbudet. 

Dagtilbudet er åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10 00 – 14.00.

Lovgrunnlag:


Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter Lov om helse- og omsorgstjenester.
 

Slik søker du om omsorgstjenester

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF, 422 kB)

Søknad skjer skriftlig eller muntlig til:

Gjerstad kommune, Enhet for Helse og omsorg  4980 Gjerstad

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksbehandlingstid:
Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Klagemuligheter:

Tjenesten tildeles som et enkeltvedtak.

Vedtaket kan påklages.

Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket. 

Hva koster det?

En betaler en egenandel på kr 90 per dag.

For de som har behov for transport koster det kr 70 per dag (01.01.21)

Bruker av dagtilbud betaler for middag pr. måltid eller abonnement.

Kontaktinformasjon

Kari Slaattelid Øya
Tjenesteleder institusjon
E-post
Telefon 900 96 260