Støttekontakt til fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede over 18 år

Tjenesten skal gi voksne en mulighet til å kunne delta på ulike aktiviteter ut fra ønsker og behov. Være støttespillere i sosiale og praktiske sammenhenger.

Slik søker du:

Søknad skjer skriftlig eller muntlig til:
Gjerstad kommune, Tjenestekontoret, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF, 422 kB)

Hvis det er andre som søker (lege, sykehus, pårørende eller lignende) må brukeren gi samtykke til den som søker.

Saksgang

Etter en helhetlig vurdering blir søknaden behandlet i enhetens ukentlige tiltaksmøte. Det blir deretter sendt skriftlig vedtak.

Saksbehandlingstid

Svar på søknad vil bli sendt senest innen 4 uker.

Søknadsfrist

Ingen, alle henvendelser blir behandlet fortløpende.

Klagemuligheter

Tjenesten tildeles som et enkeltvedtak og er tidsbegrenset. Vedtaket kan påklages. Opplysninger om klagerett går fram av vedtaket. 

Kontaktinformasjon

Anne Karine L. Brekka
TFF - støttekontakt/avlastning
E-post
Telefon 900 24 263

Støttekontakt og avlastning