Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm i hjemmet ditt som du kan bruke for å komme i kontakt med helsefaglig personell i en akutt situasjon. Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, kommunalt responssenter, som formidler kontakt til hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk, og det vil bli gjennomført en IPLOS-kartlegging.

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp.

Du kan nå søke med elektronisk søknadsskjema. Ha klar bank-id eller lignende:

Elektronisk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Dersom du søker på vegne av andre eller ikke har bank-id eller lignende, kan du søke på papir:

Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester (pdf, 395 kb)

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret i enhet for helse og omsorg
Gjerstad omsorgssenter, Hoppehagen 28, 2. etasje. Husk at epost må være uten sensitiv informasjon
E-post
Telefon 477 00 712