Omdisponering og deling

Dersom du ønsker å dele opp eiendommen din, f.eks. hvis du ønsker å selge skog- og jordteiger til andre aktive bruk, men selv beholde tunet på eiendommen.

Delingssaker behandles etter jordloven og plan- og bygningsloven. Som regel kommer begge lovverk til anvendelse i en sak. I enkelte tilfelle er det kun den ene loven som er aktuell.

Se Veiledning og skjemaer for søknad om endring og deling av grunneiendom (PDF, 947 kB), utarbeidet av Gjerstad kommune

Mer informasjon om omdisponering og deling finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/omdisponering-og-deling