Verneprisen 2019 tildelt Lisa og Jens Martin Marcussen

Årets vinnere av Gjerstad kommunes vernepris ble tildelt prisen for deres arbeid med å bevare lysthuset "Paviljongen" og dens omgivelser.

Denne omtalen er hentet fra boka om norske lysthus: “Den vakre paviljongen er unik i den forstand at den fremstår som autentisk og urørt. Det finnes ikke mange slike her i Norge. Kanskje er den blant de vakreste i landet?”.
Ordfører Inger Løite overrakte prisen i forbindelse med 100 års markering for paviljongen 22. juni 2019, der familien Marcussen hadde invitert alle naboene i grenda til en flott markering.

Her er ordfører Løites tale ved overrekkelsen:
"Kjære alle sammen. Jeg er egentlig ikke invitert på denne festen, men jeg er her fordi jeg har et viktig ærend.
Og jeg har jo vokst opp i grenda her, så jeg er godt kjent. Kan vel likegodt innrømme med en gang at jeg også har vært på morellslag her!
Men så til saken: I 2018 fikk ekteparet Landsverk, som har restaurert Husmannsplassen i Lia, Aust Agder fylkes vernepris. Deler av den prisen ga de videre til Gjerstad kommune med et ønske om at vi skulle opprette vår egen vernepris. Og det ville vi selvsagt gjerne. Etter hvert har vi også fått med oss Gjerstad Historielag og Østre Agder Sparebank som bidragsytere til prisen.
Formålet med prisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene i Gjerstad. Og i statuttene står det bl.a: Prisen kan gis ut for jevnt og antikvarfaglig godt vedlikehold, omfattende istandsetting av hus eller anlegg, nybygg der tilpasning til antikvariske verdier og kulturlandskapselementer er godt ivaretatt, til tradisjonshåndverkere som viderefører utdøende tradisjoner, og til de som på forbilledlig vis pleier det gamle kulturlandskapet. Prisen deles kun ut etter begrunnede forslag fra allmenheten og prisen er i år på 10.000,- kroner.
Vi fikk inn mange forslag til årets pris, men det var et forslag som klart skilte seg ut som en verdig vinner. Jeg skal ikke si så mye om det arkitektoniske, utsmykning eller historien til bygget, for det vet jeg dere har dere fått god informasjon om her i dag.
Men forslagsstilleren skriver bl.a. i sin argumentasjon at;
«For folket som bor i Aasbø og Løite grenda, er “Villan” blitt en del av hverdagen og vi fort blir hjemmeblinde. Men nå i år, i forbindelse med 100-års jubileet, er det på tide at vi i grenda og folk i Gjerstad forøvrig åpner øynene og gir en fortjent honnør til denne eiendommen og lysthuset».
Videre sier han at «Villan» kan sammenlignes med et smykke. Og i likhet med et smykke, så reduseres verdien derom ikke omgivelsene står i stil.
Det er det enkelt å være enig i. Vi vet at i flere tiår har dagens eiere, lagt ned et stort arbeid for å hindre bygningsmessig forfall og for å forhindre at kulturlandskapet rundt ikke endres til ren igjengrodd natur. Bygningen og anlegget er presentert over seks sider i boka “Lysthus i Norge gjennom 300 år” - flere sider enn noe annet lysthus som presenteres. Fra boka siteres: “Den vakre Paviljongen er unik i den forstand at den fremstår som autentisk og urørt. Det finnes ikke mange slike her i Norge. Kanskje er den blant de vakreste i landet?”.
Og det er ganske fantastisk at den står akkurat her hos oss i Gjerstad!
Årets prisvinner har et langt forhold til Gjerstad og plassen her, selv om de ikke er bosatt her i det daglige, så er dere godt kjent i grenda og blir satt stor pris på av alle.
Som gjersdølinger er vi alle stolte over det viktige arbeidet dere har gjort og eiendommen dere eier. Dere har all grunn til å være stolte av dere selv. Dette er med på å sette Gjerstad på kartet og er av stor verdi for fremtiden. Det er rett og slett et bidrag til at Gjerstad fremstår vakrere.
Kjære Lisa og Jens Martin, det er ei stor glede å kunne gi dere Gjerstad kommunes vernepris 2019! Gratulerer så mye!"