Verneprisen

Gjerstad kommune vedtok enstemmig i kommunestyret (Sak PS 18/54) den 27. september 2018 å opprette en egen Vernepris der vinnerne belønnes for god innsats for å ta vare på gamle eiendommer, tradisjonshåndverksmetoder og godt kulturlandskapsskjøtsel.
 

Prisen lyses ut årlig, og nomineres kvalifisert kandidat vil utdelingen skje på den årlige kulturkvelden i Gjerstad kommune, som normalt arrangeres i november hvert år.

 

Verneprisen deles ut under den årlige kulturkvelden i november, og det skjer for første gang 2. november 2018. Helge Roar Dalen ble tildelt Verneprisen for 2018.

"Gjerstad kommunes Vernepris for 2018 tildeles Helge Roar Dalen for istandsettingen av den gamle Forpakterboligen på Eikelands Verk i Gjerstad kommune og for å ha vært en kraftig røst og inspirasjonskilde i arbeidet med å ta vare på vår felles bygnings- og kulturarv. Samtidig er han lite selvhøytidelig og hadde nok villet at alle andre enn han selv skulle ha fått denne prisen - Men det hadde vært helt umulig og helt urimelig å forbigå vedkommende ved innføringen av en slik pris", sa ordfører Inger Løite under tildelingen.