Verneprisen

Gjerstad kommunestyre vedtok enstemmig den 27. september 2018 å opprette Gjerstad kommunes Vernepris der vinnerne belønnes for god innsats for å ta vare på gamle eiendommer, tradisjonshåndverksmetoder og godt kulturlandskapsskjøtsel.

Prisen er på kr 10.000,-.  Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre Agder Sparebank.

Prisen lyses ut årlig, og nomineres kvalifisert kandidat vil utdelingen skje i forbindelse med et arrangement holdt av en av samarbeidspartnerne eller kommunen. Arrangementet skal normalt holdes i perioden mars til juni.

Verneprisen ble utdelt for første gang 2. november 2018.

Tildelinger

Ingrid Kristin Aarhus ble tildelt Verneprisen for 2022

Jonny Vindfjell ble tildelt Verneprisen for 2021

Nini Karoline og Hroar Dege (Hroar Dege – post mortem) ble tildelt Verneprisen for 2020

Lisa og Jens Martin Marcussen ble tildelt Verneprisen for 2019

Helge Roar Dalen ble tildelt Verneprisen for 2018

På Historielagets arrangement på Holmen gård søndag 12. juni, ble Gjerstad kommunes vernepris for 2022 overrakt Ingrid Kristin Aarhus.

Vinneren har gjennom mange år istandsatt og ivaretatt banevokterboligen i Gjerstad kommune på imponerende vis.

Prisen ble delt ut av fungerende ordfører Steinar Pedersen, sammen med banksjef Nina Holte i Østre Agder Sparebank og Kristen Strat fra Gjerstad Historielag. Vinneren ble tildelt en sjekk på 10.000 kroner, blomster og innrammet diplom.

Ordfører Inger Løite overrakte prisen i dag. Med seg hadde hun Kristen Strat fra Gjerstad historielag og Nina Holte, banksjef i Østre Agder Sparebank.

Her er begrunnelsen for verneprisen:

Johnny har i en årrekke vært helt sentral i de fleste av restaureringsprosjektene i Gjerstad. Med sin store kompetanse og engasjement har han bidratt til at prosjektene har blitt gjennomført på en svært tilfredsstillende måte.

Han er opptatt av å ta vare på det gamle samtidig som han bygger nytt på en nennsom og god måte.

Han er en allsidig kar som kan mye innenfor snekring, treskjæring og lafting. Han samarbeider også godt med andre håndverkere og gjennom dette skaper gode nettverk innenfor restaureringsfaget. Det er utrolig viktig at de gamle håndverkene tas vare på, og at det er rekruttering til disse yrkene. Her er Johnny en stor motivator!

Johnny er ikke bare en dyktig håndverker, men også en god formidler gjennom kursvirksomhet (treskjæring, lafting og vindusrestaureringer).

Nini Karoline og Hroar Dege (Hroar Dege post mortem) ble tildelt Verneprisen 2020 for sitt arbeid med restaureringen av forvalterboligen på Eikelands Verk.

Fra begrunnelsen/forslaget til tildeling siteres følgende: "Tidlig på 1970 tallet kjøpte de Den nye forvalterboligen på Eikelands Verk. Ekteparet hadde allerede da erfaring med å restaurere og istandsette gamle verneverdige bygninger. Før de overtok forvalterboligen var det blitt gjort store og omfattende ombygginger som hadde ødelagt mye av bygningens opprinnelige særpreg. Etter overtakelsen satte de straks i gang med en tilbakeføring av bygningen fra 1835. Restaureringen ble gjort på en nennsom og antikvarisk måte.

Familien flyttet rett etter overtakelsen til Gjerstad og Fiane. Ekteparets sans for estetikk og høy kvalitet vises også i interiør og fargevalg. Den nye forvalterboligen fremstår nå som en perle på Eikelands Verk. Arbeidet deres har inspirert andre med verneverdige bygninger i Gjerstad."

Ordfører Inger Løite overrakte prisen til Nini Dege 27.6.20 sammen med Nina Holte, Østre Agder Sparebank
og Knut Hagelia fra Gjerstad Historielag under prisvinnerens 90-årsfeiring på Eikelands Verk.

Årets vinnere av Gjerstad kommunes vernepris ble tildelt prisen for deres arbeid med å bevare lysthuset "Paviljongen" og dens omgivelser.

Denne omtalen er hentet fra boka om norske lysthus: “Den vakre paviljongen er unik i den forstand at den fremstår som autentisk og urørt. Det finnes ikke mange slike her i Norge. Kanskje er den blant de vakreste i landet?”.
Ordfører Inger Løite overrakte prisen i forbindelse med 100 års markering for paviljongen 22. juni 2019, der familien Marcussen hadde invitert alle naboene i grenda til en flott markering.

"Gjerstad kommunes Vernepris for 2018 tildeles Helge Roar Dalen for istandsettingen av den gamle Forpakterboligen på Eikelands Verk i Gjerstad kommune og for å ha vært en kraftig røst og inspirasjonskilde i arbeidet med å ta vare på vår felles bygnings- og kulturarv. Samtidig er han lite selvhøytidelig og hadde nok villet at alle andre enn han selv skulle ha fått denne prisen - Men det hadde vært helt umulig og helt urimelig å forbigå vedkommende ved innføringen av en slik pris", sa ordfører Inger Løite under tildelingen.