Verneprisen

Gjerstad kommunestyre vedtok enstemmig den 27. september 2018 å opprette Gjerstad kommunes Vernepris der vinnerne belønnes for god innsats for å ta vare på gamle eiendommer, tradisjonshåndverksmetoder og godt kulturlandskapsskjøtsel.

Prisen er på kr 10.000,-.  Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre Agder Sparebank.

Prisen lyses ut årlig, og nomineres kvalifisert kandidat vil utdelingen skje i forbindelse med et arrangement holdt av en av samarbeidspartnerne eller kommunen. Arrangementet skal normalt holdes i perioden mars til juni.

 

Verneprisen ble utdelt for første gang 2. november 2018.

Helge Roar Dalen ble tildelt Verneprisen for 2018.

Lisa og Jens Martin Marcussen ble tildelt Verneprisen for 2019

Gjerstad kommunes vernepris ble første gang delt ut i 2018. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske- og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen tildeles for særlig fortjenestefull innsats.

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2020 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 1. juni 2020.

Årets vinnere av Gjerstad kommunes vernepris ble tildelt prisen for deres arbeid med å bevare lysthuset "Paviljongen" og dens omgivelser.

Denne omtalen er hentet fra boka om norske lysthus: “Den vakre paviljongen er unik i den forstand at den fremstår som autentisk og urørt. Det finnes ikke mange slike her i Norge. Kanskje er den blant de vakreste i landet?”.
Ordfører Inger Løite overrakte prisen i forbindelse med 100 års markering for paviljongen 22. juni 2019, der familien Marcussen hadde invitert alle naboene i grenda til en flott markering.

"Gjerstad kommunes Vernepris for 2018 tildeles Helge Roar Dalen for istandsettingen av den gamle Forpakterboligen på Eikelands Verk i Gjerstad kommune og for å ha vært en kraftig røst og inspirasjonskilde i arbeidet med å ta vare på vår felles bygnings- og kulturarv. Samtidig er han lite selvhøytidelig og hadde nok villet at alle andre enn han selv skulle ha fått denne prisen - Men det hadde vært helt umulig og helt urimelig å forbigå vedkommende ved innføringen av en slik pris", sa ordfører Inger Løite under tildelingen.