Verneprisen

Gjerstad kommunestyre vedtok enstemmig den 27. september 2018 å opprette Gjerstad kommunes Vernepris der vinnerne belønnes for god innsats for å ta vare på gamle eiendommer, tradisjonshåndverksmetoder og godt kulturlandskapsskjøtsel.

Prisen er på kr 10.000,-.  Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre Agder Sparebank.

Prisen lyses ut årlig, og nomineres kvalifisert kandidat vil utdelingen skje i forbindelse med et arrangement holdt av en av samarbeidspartnerne eller kommunen. Arrangementet skal normalt holdes i perioden mars til juni.

Verneprisen ble utdelt for første gang 2. november 2018.

Tildelinger

Sameiet Gata ble tildelt Verneprisen for 2023

Ingrid Kristin Aarhus ble tildelt Verneprisen for 2022

Jonny Vindfjell ble tildelt Verneprisen for 2021

Nini Karoline og Hroar Dege (Hroar Dege – post mortem) ble tildelt Verneprisen for 2020

Lisa og Jens Martin Marcussen ble tildelt Verneprisen for 2019

Helge Roar Dalen ble tildelt Verneprisen for 2018

Artikkelliste