Verneprisen

Gjerstad kommunestyre vedtok enstemmig den 27. september 2018 å opprette Gjerstad kommunes Vernepris der vinnerne belønnes for god innsats for å ta vare på gamle eiendommer, tradisjonshåndverksmetoder og godt kulturlandskapsskjøtsel.

Prisen er på kr 10.000,-.  Samarbeidspartnere er for tiden Gjerstad historielag og Østre Agder Sparebank.

Prisen lyses ut årlig, og nomineres kvalifisert kandidat vil utdelingen skje i forbindelse med et arrangement holdt av en av samarbeidspartnerne eller kommunen. Arrangementet skal normalt holdes i perioden mars til juni.

 

Verneprisen ble utdelt for første gang 2. november 2018.

Helge Roar Dalen ble tildelt Verneprisen for 2018.

Gjerstad kommunes vernepris ble første gang delt ut i 2018. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen tildeles for særlig fortjenestefull innsats. Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2019 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 4.6.2019.

"Gjerstad kommunes Vernepris for 2018 tildeles Helge Roar Dalen for istandsettingen av den gamle Forpakterboligen på Eikelands Verk i Gjerstad kommune og for å ha vært en kraftig røst og inspirasjonskilde i arbeidet med å ta vare på vår felles bygnings- og kulturarv. Samtidig er han lite selvhøytidelig og hadde nok villet at alle andre enn han selv skulle ha fått denne prisen - Men det hadde vært helt umulig og helt urimelig å forbigå vedkommende ved innføringen av en slik pris", sa ordfører Inger Løite under tildelingen.