Verneprisen 2020 tildelt Nini Karoline og Hroar Dege (Hroar Dege – post mortem)

Nini Karoline og Hroar Dege (Hroar Dege post mortem) ble tildelt Verneprisen 2020 for sitt arbeid med restaureringen av forvalterboligen på Eikelands Verk.

Fra begrunnelsen/forslaget til tildeling siteres følgende: "Tidlig på 1970 tallet kjøpte de Den nye forvalterboligen på Eikelands Verk. Ekteparet hadde allerede da erfaring med å restaurere og istandsette gamle verneverdige bygninger. Før de overtok forvalterboligen var det blitt gjort store og omfattende ombygginger som hadde ødelagt mye av bygningens opprinnelige særpreg. Etter overtakelsen satte de straks i gang med en tilbakeføring av bygningen fra 1835. Restaureringen ble gjort på en nennsom og antikvarisk måte.

Familien flyttet rett etter overtakelsen til Gjerstad og Fiane. Ekteparets sans for estetikk og høy kvalitet vises også i interiør og fargevalg. Den nye forvalterboligen fremstår nå som en perle på Eikelands Verk. Arbeidet deres har inspirert andre med verneverdige bygninger i Gjerstad."

Ordfører Inger Løite overrakte prisen til Nini Dege 27.6.20 sammen med Nina Holte, Østre Agder Sparebank
og Knut Hagelia fra Gjerstad Historielag under prisvinnerens 90-årsfeiring på Eikelands Verk.