Verneprisen 2021 tildelt Jonny Vindfjell

Ordfører Inger Løite overrakte prisen i dag. Med seg hadde hun Kristen Strat fra Gjerstad historielag og Nina Holte, banksjef i Østre Agder Sparebank.

Her er begrunnelsen for verneprisen:

Johnny har i en årrekke vært helt sentral i de fleste av restaureringsprosjektene i Gjerstad. Med sin store kompetanse og engasjement har han bidratt til at prosjektene har blitt gjennomført på en svært tilfredsstillende måte.

Han er opptatt av å ta vare på det gamle samtidig som han bygger nytt på en nennsom og god måte.

Han er en allsidig kar som kan mye innenfor snekring, treskjæring og lafting. Han samarbeider også godt med andre håndverkere og gjennom dette skaper gode nettverk innenfor restaureringsfaget. Det er utrolig viktig at de gamle håndverkene tas vare på, og at det er rekruttering til disse yrkene. Her er Johnny en stor motivator!

Johnny er ikke bare en dyktig håndverker, men også en god formidler gjennom kursvirksomhet (treskjæring, lafting og vindusrestaureringer).