Deling av eiendom

Deling av eiendom er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven. Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Kjøper/selger er selv ansvarlig for overskjøting av ny eiendom.

To trinn

  • Behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom, både etter plan- og bygningsloven og jordloven.
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Se Veiledning for søknad om endring og deling av eiendom (PDF, 947 kB) utarbeidet av Gjerstad kommune.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Du får naboliste, situasjonskart, planbestemmelser etc. via Infoland for profesjonelle aktører, privatpersoner tar kontakt med kommunen.

Det kan være lurt å sjekke grunnboka for eventuelle heftelser.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Vinterforskrift: tidsfristen for oppmålingsforretning løper ikke mellom 1. nov til 25. april

Kontaktinformasjon

Jonas Gruer
Avd. ingeniør, Kart og oppmåling
E-post
Telefon 97 70 53 87