UngData-undersøkelsen 2019

I 2019 gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Gjerstad kommune blant elever i 8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013 og 2016. Nytt i år er at det også gjennomføres Ungdata junior-undersøkelse blant elever i 5.–7. klasse på barneskolene.

Formål med undersøkelsen 

  • Gi ungdommer i Gjerstad mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
  • Skaffe ny kunnskap om barn i alderen 10-12 år og ungdoms oppvekstsvilkår til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.
  • Fange opp tendenser tidlig.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Undersøkelsen er frivillig og de som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Undersøkelsen besvares elektronisk i skoletiden og gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus-Sør, på oppdrag fra Gjerstad kommune.

Her kan du lese en presentasjon av resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 2019 i Gjerstad. (PDF, 2 MB)