Nyheter

  • Veteranplan for Gjerstad kommune

    Gjerstad kommune har for første gang laget en veteranplan, som skal gjelde for perioden 2020-24. Formannskapet vedtok 12.5.20 å legge planen ut på høring i perioden frem til 15. august.Gjerstad kommune ønsker å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad og som har deltatt i internasjonal tjeneste, enten det er for lang tid tilbake eller i de senere år.Her er lenke til forslaget til veteranplan for Gjerstad kommune (PDF, 911 kB)