Forslag på medlemmer til eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

I forbindelse med kommunestyrevalget høsten 2023 skal det også velges nye medlemmer til eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Frist 1. oktober 2023.

Interesseorganisasjoner for det enkelte råd har rett til sende inn forslag på medlemmer, men andre kan også sende inn forslag. Det er viktig at de som foreslås får mulighet til å sette seg inn i hva det innebærer å være rådsmedlem.

Du kan lese mer om rådenes virksomhet ved å klikke på reglementa: Reglementer for politiske organer - Gjerstad kommune

Valgperioden er 4 år, og en regner med at kommunestyret under sitt møte 23. november oppnevner råda.

Forslag på kandidater bes sendt til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad, eller til postmottak@gjerstad.kommune.no innen 1. oktober 2023.