Høring - forslag til ny forskrift for godtgjøring og velferdsgoder

I forbindelse med forestående kommunestyrevalg, holder vi  på med å justere forskrift for godtgjøring til politikerne.

I store trekk er det stort sett bare møtegodtgjørelsen som er foreslått justert opp med ca 10 %.
I tillegg en presisering i § 8.
Forslag til ny forskrift kan lastes ned her. (PDF, 22 kB)
Gjeldende forskrift kan lastes ned her. 
Har du innspill eller kommentarer til forskriften, bes vi om at du gir melding om dette til post@gjerstad.kommune.no, pr. telefon 37119700, eller som brev til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad innen 1. oktober 2022.