Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan E18 Tvedestrand – Bamble - frist for innspill er 15.9.21

Detaljreguleringsplanen for ny E-18 Tvedestrand - Bamle er nå ute til offentlig ettersyn. Merk frist for innspill: 15. september 2021. 
Les mer her.