Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling i SFO

En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO ble innført 1. august 2020. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass. Ordningen gjelder for barn i 1. og 2. klasse. 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i SFO

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er registrert i folkeregistret.

Les artikkelen på regjeringen.no og forskrift til opplæringslova for mer informasjon.

Ta kontakt med SFO-leder for mer informasjon.

Les artikkel med info om skolefritidsordningen i Gjerstad kommune.