Offentlig ettersyn - Planprogram for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad - høringsfrist går ut imorgen, 14.12.18!

Styret for plansamarbeidet har lagt ut forslag til planprogram til høring i perioden frem til 14.12.2018.

Planprogrammet og medvirkningsportalen er lagt ut på Nye Veiers hjemmesider.

Les også om plansamarbeidet i Gjerstad kommunes egen artikkel.