Rullering av kommuneplanen

Arbeid med rullering av kommuneplanen er godt i gang og kommunen ønsker innspill til arbeidet innen 1. september. Hva er viktig for deg om 5, 10 og 15 år fram i tid. Framtida til kommunen er framtida di. Se denne artikkelen på vår hjemmeside for mer informasjon: Rullering av kommuneplanen - Gjerstad kommune.

Frist for innspill er 1. september 2019.