Budsjett og handlingsprogram

Handlingsprogram og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode.
Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan hvert år i desembermøtet.
 

Vedtatt handlingsprogram 2021-2024 og årsplan 2021:

 

Tidligere handlingsprogram og årsplaner

Handlingsprogram 2020-2023 og årsplan 2020 - vedtatt av kommunestyret 12.12.2019  (PDF, 941 kB)

Handlingsprogram 2019-2022 og årsplan 2019 vedtatt av kommunestyret 13.12.2018. (PDF, 920 kB)

Handlingsprogram 2018-21 og årsplan 2018 vedtatt av kommunestyret 14.12.2017 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2017-20 og årsplan 2017 vedtatt av kommunestyret 15.12.2016 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2016-19 og årsplan 2016 vedtatt av kommunestyret 10.12.2015 (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Torill Neset
Kommunedirektør
E-post
Telefon 911 89 779
Mobil 911 89 779
Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 402 03 715