Budsjett og handlingsprogram

Handlingsprogram og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode.
Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan hvert år i desembermøtet.
 

Gjeldende handlingsprogram og årsplan for 2019:

Tidligere handlingsprogram og årsplaner

Handlingsprogram 2018-21 og årsplan 2018 vedtatt av kommunestyret 14.12.2017 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2017-20 og årsplan 2017 vedtatt av kommunestyret 15.12.2016 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2016-19 og årsplan 2016 vedtatt av kommunestyret 10.12.2015 (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Torill Neset
Rådmann
E-post
Telefon 37 11 97 31
Mobil 911 89 779
Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 11 97 34
Mobil 402 03 715