Budsjett og handlingsprogram

Handlingsprogram og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode. Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan hvert år i desembermøtet.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 og årsplan 2024:

Handlingsprogram 2024 - 2027 og årsplan 2024 - kommunedirektørens forslag pr. 21.11.2023 (PDF, 2 MB)

Behandles politisk:

  • Formannskap 28.11.2023
  • Kommunestyret 14.12.2023
  • Diverse utvalg underveis

Vedtatt handlingsprogram 2023 - 2026 og årsplan 2023:

Handlingsprogram 2023 - 2026 og årsplan 2023 - vedtatt i kommunestyret 15.12.2022 (PDF, 2 MB)

Tidligere handlingsprogram og årsplaner

Handlingsprogram 2022-25 og årsplan 2022 - vedtatt i kommunestyret 16.12.2021 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2021-2024 og årsplan 2021 - vedtatt i kommunestyret 17.12.2020 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2020-2023 og årsplan 2020 - vedtatt av kommunestyret 12.12.2019  (PDF, 941 kB)

Handlingsprogram 2019-2022 og årsplan 2019 vedtatt av kommunestyret 13.12.2018. (PDF, 920 kB)

Handlingsprogram 2018-21 og årsplan 2018 vedtatt av kommunestyret 14.12.2017 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2017-20 og årsplan 2017 vedtatt av kommunestyret 15.12.2016 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2016-19 og årsplan 2016 vedtatt av kommunestyret 10.12.2015 (PDF, 3 MB)