Budsjett og handlingsprogram

Handlingsprogram og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode.
Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan hvert år i desembermøtet.

 

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026 og årsplan 2023:

Handlingsprogram 2023 - 26 og årsplan 2023 - kommunedirektørens forslag

Behandles politisk:

  • Formannskap 29.11.22
  • Kommunestyret 15.12.22
  • Diverse utvalg underveis

Vedtatt handlingsprogram 2022 - 2025 og årsplan 2022:

Handlingsprogram 2022-25 og årsplan 2022 - vedtatt i kommunestyret 16.12.2021 (PDF, 2 MB)

 

Tidligere handlingsprogram og årsplaner

Handlingsprogram 2021-2024 og årsplan 2021 - vedtatt i kommunestyret 17.12.2020 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2020-2023 og årsplan 2020 - vedtatt av kommunestyret 12.12.2019  (PDF, 941 kB)

Handlingsprogram 2019-2022 og årsplan 2019 vedtatt av kommunestyret 13.12.2018. (PDF, 920 kB)

Handlingsprogram 2018-21 og årsplan 2018 vedtatt av kommunestyret 14.12.2017 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2017-20 og årsplan 2017 vedtatt av kommunestyret 15.12.2016 (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram 2016-19 og årsplan 2016 vedtatt av kommunestyret 10.12.2015 (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Johnsen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 90 01 36 49
Mobil 90 01 36 49
Espen Grimsland
Økonomisjef
E-post
Telefon 40 20 37 15