Høring – Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Gjerstad kommune

Formannskapet i Gjerstad kommune vedtok den 10. september å legge forslag til lokal forskrift ut på høring i 6 uker på bakgrunn av dette:

Regjeringen har vedtatt et forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger fra 1. januar 2020. Tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker finnes i forurensningsforskriften kapittel 1. Denne forskriften er en frivillig forskrift for kommunen, og denne trer bare i kraft dersom kommunestyret vedtar å fastsette en lokal forskrift. Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å vedta en slik forskrift.

 

For mer utdypende informasjon, se særutskrifta fra formannskapsmøtet. (DOCX, 108 kB)

Forurensningsforskriftens kapittel 1. (PDF, 444 kB)

Forslag til lokal forskrift. (PDF, 442 kB)

Henvendelser til Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad eller til postmottak@gjerstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Frode Lindland
Skogbrukssjef, Skogbrukskontoret
E-post
Telefon 945 14 862