Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Steinsvann i Gjerstad kommune

Planutvalget behandlet forslaget 13. april 2023, i sak 23/9, og fattet følgende enstemmige vedtak: Med henvisning til plan- og bygningslovens PBL §§ 5-2, 12-11 og 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Steinsvann ut til offentlig ettersyn fra 13.05.2023 til 29.06.2023. Frist for merknader er satt til 29.06.2023.

Eventuelle merknader til planen bes sendt til kommunen som ordinær post eller som e-post innen 29.06.2023. Postadresse: Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad eller epost: post@gjerstad.kommune.no.

Høringsdokumenter