Ergoterapi

Hva tilbyr vi;

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. Ergoterapeuten jobber for at du kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter. 

Kommunens ergoterapeut vil:

  • Kartlegge din funksjon og dine omgivelser med utgangspunkt i hva som er viktig for deg
  • Tilrettelegge for en aktiv og selvstendig hverdag, med et fokus på mestring.
  • Formidler behov for hjelpemidler og hjelper med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler. 
  • Tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige tilbud, både på institusjon og i private hjem. Ergoterapeuten er også en del av kommunens hverdagsrehabiliteringsteam.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Kriterier

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi. Nav hjelpemiddelsentral har egne kriterier for vedtak på hjelpemidler til varig lån.

Hvordan få tilbudet? 

Ta kontakt med kommunens tjenestekontor.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. Det er egne satser for korttidslån av hjelpemidler.

Kontaktinformasjon ergoterapeut

Susanne Solie Olsen

Ergoterapeut /syn- og hørselskontakt

Telefon: 97539691 (mandag - fredag kl. 08:00-15:30)

Kontaktinformasjon

Susanne Solie Olsen
Ergoterapeut / Syn- og hørselskontakt
E-post
Telefon 97 53 96 91