Hjelpemidler - kommunalt hjelpemiddellager

Hva tilbyr vi? 

Kortvarig behov

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidsutlån: Rullestoler, krykker, rullatorer og lignende. 

Varig behov

Kommunens ergoterapeut gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet dersom behovet er varig.

Reparasjon av hjelpemidler

Kommunalt hjelpemiddellager ved ambulerende vaktmester kan gjøre enkle reparasjoner.

Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt (f.eks personløfter, heis og elektrisk rullestol) kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket

Hvem kan få tilbudet? 

Du som har behov for tilrettelegging med hjelpemidler.

Hvordan få tilbudet? 

Du kan selv, etter avtale, hente enkle hjelpemidler på det kommunale hjelpemiddellageret, f.eks. rullestol, dusjstol, toalett-forhøyer, rullator o.l. Ambulerende vaktmester kjører ut og monterer hjelpemidler etter behov og avtale. 

Er behovet varig, kontakt kommunens ergoterapeut.

Hva koster det?

Egenandel - kommunalt utstyr; kr. 100 pr hjelpemiddel (max 500kr).

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret