Opphold på sykehjem

Hvem kan søke om sykehjemsplass?

Personer som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus, kan søke om sykehjemsplass.

Hva er en sykehjemsplass?

Hvis en får tilbud om sykehjemsplass, blir en tildelt enten en korttidsplass eller en langtidsplass.
 
Gjerstad kommune ønsker at de som mottar sykehjemstjenester skal få mulighet til medbestemmelse, oppleve trygghet, respekt og livskvalitet. 
 

Tjenestekontoret i Gjerstad kommune

Tjenestekontoret har ansvar for oppfølging og saksbehandling av søknader om tjenester hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven.

Tjenestekontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester. I de fleste tilfeller starter utredningen med et besøk hjemme hos søker.

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema og informasjon om hvordan du skal søke på helse- og omsorgstjenester i Gjerstad kommune.

I søknadsskjemaet beskriver du hjelpebehov og hvilke tjenester du mener er nødvendig. Vi vurderer helsetilstand og finner det helsetilbudet som passer best. Vi ønsker at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva koster det?

Hvor mye en skal betale, avhenger av økonomi og type plass.

Les mer om priser for sykehjemsplass.