Kommunal bolig for vanskeligstilte

Hva tilbyr vi?

Vi skal bidra med å skaffe deg et trygt og godt sted å bo dersom du av en eller annen grunn har vanskelig med å klare det på egenhånd.

Hvem kan få tilbudet?

Vanskeligstilte som ikke klarer å skaffe seg bolig på egenhånd.

Slik søker du

Ta kontakt med NAV Gjerstad.

Hva koster det?

Pris i henhold til avtale eller husleiekontrakt.

Spørsmål om leieforhold?

Kontrakt, faktura eller melding om feil eller mangler ved boligen.
Ole Arthur Løite, tjenesteleder Teknisk drift i samfunnsenheten

Spørsmål om tildeling av kommunal bolig?

Trond Fjell, enhetsleder NAV Gjerstad

Kontaktinformasjon

NAV Gjerstad
E-post
Telefon 55 55 33 33
Trond Fjell
Teamlederleder NAV Øst i Agder
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 99 39 36 06