Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 03.12.2020

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar ytelse fra NAV.
Ta fagbrev som helsefagarbeider og bli attraktiv på arbeidsmarkedet.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. 92 % som har tatt fagbrev som helsefagarbeider gjennom Menn i helse har fått relevant jobb innen helsesektoren.

 

Publisert 02.12.2020

Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2021 – 2024 og årsplan for 2021 samt forslag til fastsettelse av avgifter for 2021, er lagt ut til off. gjennomsyn på kommunens hjemmeside og i fellestjenesten fra i dag og fram til kommunestyrets behandling den 17.12.2019.

Publisert 26.11.2020

I forbindelse med opprettelse av et verneområde i Gjerstad kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnet Bjørnstad. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for tilbakemelding er satt til 26.12.2020.

Publisert 24.11.2020

Planutvalget og formannskapet  holder møte tirsdag 1. desember 2020. 

Publisert 21.11.2020

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

 

Publisert 19.11.2020

 

 

 

Publisert 18.11.2020

Det gjennomføres ikke testing av Covid-19 torsdag 19.11, men vår koronatelefon nr. 901 42 717 vil være åpen kl. 08:00-10:00 for bestilling av test for fredag 20.11.

Publisert 12.11.2020

På grunn av sykdom, gjennomføres ikke Covid-19-testing torsdag 12.11 og fredag 13.11. Korona-telefonen betjenes torsdag 12.11 kl. 12:00-14:00 og fredag 13.11 kl. 8:00-10:00 og 12:00-14:00 for bestilling av testing mandag 16.11.

Har du spørsmål rundt din situasjon, kan du kontakte din lege eller legevakten i Arendal tlf. 116 117.

Publisert 11.11.2020

Kommunedirektøren i Gjerstad har nå lagt frem sitt forslag til handlingsprogram 2021-2024 og årsplan for 2021 (PDF, 2 MB) 

Publisert 02.11.2020

Oppdatert med nye frister den 02.11.2020: Mandag 30. november 2020 og torsdag 31. desember 2020.

Kommunestyret vedtok den 25. juni 2020 å utlyse en kommunal tilskuddsordning for næringslivet i Gjerstad.

Les mer for retningslinjer og elektronisk søknadsskjema.

 

Publisert 20.10.2020

Innbyggere i Gjerstad kommune har anledning til å stille spørsmål i "Innbyggernes spørretime" i kommunestyrets møte den 29. oktober d.å. Frist for å melde inn spørsmål er mandag 26. oktober kl. 09:00.

Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører inger.loite@gjerstad.kommune.no eller kommunedirektør torill.neset@gjerstad.kommune.no. Du kan også levere innspill på kommunehuset.

Les regler for spørretimen i denne nyheten.

Publisert 14.10.2020
Publisert 09.10.2020

Dette gjelder områdene Tuftene/Brokeland, Egddalen (Lars Mesel AS) til Mobrua inkl. Vik og Moreina til Valle Alle.

Publisert 07.10.2020

Det er nå laget en elektronisk løsning for tegning av abonnement for husstander i områdene Tuftene/Brokeland, Egddalen (fra Lars Mesel AS) til Mobrua inkl. Vik og Moreina til Valle Alle.

Publisert 01.10.2020

På grunn av koronapandemien kan det dessverre ikke avholdes fysiske møter.

Det var planlagt folkemøte for husstander i områdene Tuftene/Brokeland, Egddalen (fra Lars MeseI AS) til Mobrua inkl. Vik og Moreina til Valle Alle nå i starten av oktober.

Det arbeides sammen med leverandøren Afiber AS for å finne en digital løsning slik at prosessen med informasjon og tegning av abonnement kan starte.

Så snart vi har en løsning klar vil det komme oppdatert informasjon på vår hjemmeside.

Publisert 21.09.2020

Nye Veier AS gjennomfører direktesendt digitalt folkemøte 23.9.20 kl 18:00 - 19:30. Opptaket av møtet legges ut på medvirkningsportalen på nyeveier.no slik at det er mulig å se møtet i etterkant.

Publisert 21.09.2020

Gjerstad kommune startet i dag med utbedringsarbeider på Prestveien, nedre del av Prestkleivene nær Egddalen.

Dette medfører begrenset framkommelighet i ca. tre uker framover, og veien kan bli stengt inntil 6 timer i løpet av dagen mellom kl. 07:00 og 16:00.

Opplysningsskilter settes opp ved kommunegrensa mot Vegårshei og i Egddalen.

Spørsmål knyttet til stengingen kan rettes til Teknisk vakt – 909 62 500.