Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 28.03.2022

Gjerstad kommunes vernepris ble første gang delt ut i 2018. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske- og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen tildeles for særlig fortjenestefull innsats.

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2022 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 22.4.2022.

Publisert 25.03.2022

Gjerstad kommune har for salg Gjerstad skole i øvrebygda. Bygget er på to etasjer og har god byggteknisk standard etter byggeår og er jevnlig vedlikeholdt. Eiendommen er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting.

Full utlysning på Finn.no, kode 252414824

Publisert 14.03.2022

Gjerstad kommune ønsker å stille opp i flyktningkrisen, og vi forbereder oss på at det kan bli aktuelt å bosette flyktninger fra Ukraina om ganske kort tid. Vi har ikke fått en formell forespørsel enda, og vet ikke antall og alder på de som eventuelt kommer til Gjerstad.

Publisert 09.03.2022

Gjerstad kommune har jod-tabletter på lager i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi følger nøye med på utviklingen. Vi er klare til å iverksette utdeling umiddelbart om nasjonale myndigheter bestemmer dette.

Denne beredskapen retter seg mot barn og unge under 18 år og gravide og ammende. Det er lagt opp til at øvrige mellom 18 og 40 år selv må vurdere å anskaffe jodtabletter til oppbevaring i egen bolig.

Gjerstad kommune distribuerer jodtabletter via kommunens skole og barnehager hvis det blir behov for dette. Varsling og informasjon om atomuhell og utdeling av jod vil skje via kommunens kartbaserte SMS-varslingsløsning (Varsling24), skolens meldingssystem Visma, barnehagens kommunikasjonssystem Vigilo, kommunens hjemmeside og deling av informasjon på Facebook, samt lokal og nasjonal presse.

Publisert 04.03.2022

Innleveringsfrist er lørdag 19. mars 2022. Du kan enten vise frem noe du er god til, eller lære noe helt nytt. Både på, bak og rundt scena. Kultur er ikke bare sang og dans. Å lage en TikTok, bygge et hus på Minecraft eller lage en sminkevideo er også kultur – og derfor også noe du kan gjøre på UKM! Les mer om hvordan du kan melde deg på.

Publisert 02.03.2022

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.

Publisert 17.02.2022

Gjerstad kommune har eiendomsskatt for alle typer eiendom, og for 2022 er skattesatsen 4 promille av taksten for bolig og fritidseiendom, 7 promille for næringseiendom. Det er verd å merke seg at eiendomsskattetaksten ikke er det samme som ligningsverdi, men en egen takst som skal tilsvare omsetningsverdien ved fritt salg. Taksten for din eiendom fremgår av fakturaen du mottar 6 ganger i året. Hvis du mener taksten er feil, har du rett til å klage på denne.

Selv om eiendomsskatt i utgangspunktet gjelder alle eiendommer i kommunen, kan man søke om fritak for kirker, menighetshus, grendehus, klubbhus og lignende. Forutsetningen er at disse drives av lag, foreninger eller stiftelser på et ideelt eller humanitært grunnlag. Videre kan det søkes fritak for bygninger som er fredet etter kulturminneloven, uavhengig av hvem som eier disse.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022 og med hjemmel i eigedomsskattelova § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra i dag.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp for 2022. Skattelisten er lagt ut på Gjerstad kommunes nettside, og i papirformat på kommunehuset. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen må sendes skriftlig til Gjerstad kommune innen tirsdag 19. april 2022.

Kommunestyret gjorde 16.12.2021 følgende vedtak om satser:

I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 4 promille for bolig og fritidsbolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2022. Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2022 for alle næringseiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. For bolig og fritidsbolig holdes alle takster uendret fra 2021 til 2022.

Publisert 15.02.2022

Frist for å melde sin interesse / legge inn bud settes til 16. mars 2022.

Bygget er registrert som grendehus, og ny eier kan ikke påregne at det kan gis bruksendring til bolig. Bygget er egnet som et forsamlingslokale til ulike lag og foreninger.

Publisert 27.01.2022

Gjerstad kommune gir tilbud til denne gruppa fra og med uke 5.

Les mer i lenken og ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt for ditt barn:

Koronavaksine - Gjerstad kommune

Publisert 27.01.2022

Fredag 4. februar 2022 kl 15.00 - 18.00 blir det drop-in koronavaksinering i kommunehuset, for alle over 18 år, som bor eller oppholder seg i Gjerstad.

Publisert 12.01.2022

I uke 3/22 (tirsdag 18.1.22 - lørdag 22.1.22)  ble det registrert 154 smittede i Gjerstad. I uke 2 (tirsdag 11.1. til og med lørdag 15.1.) ble det registrert til sammen 48 smittede i Gjerstad. De fleste er barn og unge, og de er smittet med omikronvarianten. Vi forsøker å oppdatere fortløpende om smittesituasjonen i Gjerstad på denne siden. 

Publisert 04.01.2022

Søknadsfrist 20. januar 2022.

Gjerstad kommune har i to tildelinger fra KMD mottatt 984 000 kr.  Midlene skal gis som støtte til lokale bedrifter som kompensasjon for økonomisk tap som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021.

Under følger mer informasjon om utlysningen. Ta kontakt med næringssjef Ole Andreas Sandberg  dersom spørsmål.

Publisert 21.12.2021

Kommunehuset holder stengt julaften, i romjulen og nyttårsaften. Sentralbordet er åpent onsdag 29.12 kl. 10-14.  Her finner du lenke til vakttelefoner.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Publisert 17.12.2021

Julen er en fin tid for mange, men for noen kan det være en vanskelig tid.

Er du i en vanskelig situasjon? Eller kjenner du noen som er i en vanskelig situasjon? Trenger du noen å snakke med?

Publisert 06.12.2021

Det er meldt store snømengder de neste tre døgn. Det kan bli dårlig framkommelighet på veiene, fare for strømbrudd og bortfall av telefon/nettforbindelse.

Vi ber våre innbyggere om å forberede seg og sørge for å ha ved, vann og mat for å klare seg noen dager.

Hjelp gjerne andre som trenger det. Følg med på kommunens nettside og facebookside for oppdatert informasjon.

Publisert 02.12.2021

Formannskapets forslag til Handlingsprogram for 2022 - 2025 - årsplan for 2022 og avgiftsfastsettelser for 2022 er nå ute til offentlig ettersyn fram til behandling i kommunestyret den 16.12.2021. 
Eventuelle merknader må meldes til postmottak@gjerstad.kommune.no, eller Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad innen 16.12.21 kl 14:00.  
 

Publisert 21.11.2021

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Publisert 17.11.2021

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsprogram 2022-2025 og årsplan 2022.

Her kan du laste ned kommunedirektørens forslag. (PDF, 2 MB)

Publisert 10.11.2021

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar ytelse fra NAV.
Ta fagbrev som helsefagarbeider og bli attraktiv på arbeidsmarkedet.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Mange har tatt fagbrev som helsefagarbeider gjennom Menn i helse, og dermed fått relevant jobb innen helsesektoren.