Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 08.05.2020

Ordfører i Gjerstad opphever med dette fra og med 7.5.20 tidligere vedtak av 19.3.20 om forbud mot samlinger av mer enn 5 personer (utenom egen husstand) som har preg av «fest».

Det er meget viktig at Gjerstads innbyggere fortsatt tar smittevernrådene på alvor og følger nasjonale retningslinjer og de begrensningene som gjelder for sosiale samlinger privat.

Publisert 29.04.2020

Fra og med uke 19 vil barnehagen ha åpent åtte timer om dagen, med en åpningstid fra kl. 07:45–15:45. Les mer for nærmere informasjon.

Publisert 27.04.2020

30. mars ble det mulig for personer som venter på å få dagpengesøknaden ferdigbehandlet å søke om forskudd på dagpenger. Forskuddet gis for en måned av gangen. Det betyr at alle som har fått forskudd og ønsker å motta forskudd for en måned til, må sende inn en ny søknad. Dette kan gjøres tidligst en måned etter at forrige søknad ble sendt.                 

Publisert 24.04.2020

For å beskytte elevene, er det nå nødvendig å stenge skolens uteområde døgnet rundt for alle unntatt skolens elever.

Publisert 24.04.2020

Mandag 27.4. starter skole og SFO opp igjen for 1.-4. klasse. Skolen starter til vanlig tid og slutter til vanlig tid alle dager. SFO holder åpent fra 8-15.30 nå denne første tiden. Åpne nyheten her og les mer. Følg også med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon.

Publisert 24.04.2020

A-fiber AS, som er leverandør av bredbåndsutbyggingen av områdene Gryting-Indrevei/Ausland-Gjerstadveien/Apland-Langvei, melder at det er forsinkelser i prosjektet i forhold til informasjon som er gått ut til husstander tidligere.

Publisert 23.04.2020

Søknadsfrist er fredag 8. mai 2020 og maksimalt støttebeløp er kr. 200.000,-.

Les mer for å finne lenker til utlysningene.

Publisert 16.04.2020

Oppdatering 16.4.2020: Nyttige tiltak og krisemidler nasjonalt og regionalt er lagt inn i denne artikkelen. Fullstendig liste finner du hos NHO.

Oppdatering 1.4.2020: Tilbud til bedrifter å bli med i Næringshageprogrammet uten egenandel ut 2020.

Oppdatering 20.03.2020 kl. 11:00: Les i boks for "søknadsskjema knyttet til bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommune og i Regionalforvaltning". Frist for første runde er satt til 1. april 2020. Det satses på rask saksbehandling.

Publisert første gang 19.3.2020

Publisert 14.04.2020

Gjerstad kommune har meldt oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi for den neste fireårsperioden.

Frist for innspill settes til 7. mai 2020.

Publisert 02.04.2020

Barnehage og skole i Gjerstad kommune vil ha et omsorgstilbud tilgjengelig gjennom hele påsken. Tilbudet går til barn av foresatte som innehar samfunnskritiske funksjoner og barn i familier der hverdagen oppleves som ekstra vanskelig. Vi ønsker å være tilstede for de sårbare barna i vår kommune i disse tider.

Publisert 02.04.2020

Ordføreren sendte ut pressemelding kvelden den 1.4.2020, der hun blant annet oppgir status på bekreftede tilfeller av smitte:

Publisert 01.04.2020

Bedrifter som er berørte av covid-19 pandemien har nå ut 2020 anledning til å bli målbedrifter i Næringshageprogrammet, uten å betale 25 % egenandel.  Pågang Næringshage AS vil nå søke om midler til flere ulike aktiviteter som alle har som mål, om å bistå og styrke næringslivet i denne perioden. Åpne nyheten og les mer.

Publisert 31.03.2020

Ny kommunelov slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter, økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner. Gjerstad kommune har hatt en høringsrunde, der fristen nå er gått ut. Les mer for å lese den kunngjorte forskriften.

Publisert 30.03.2020

Fra mandag 30. mars kan du søke om forskudd. Pengene kan utbetales før påske. Les mer om hvordan.

Publisert 27.03.2020

Uteområdene ved både Alvheim barnehage og Renstøl barnehage er stengt i forbindelse med utbrudd av koronaviruset.

Publisert 26.03.2020

Gjerstad kommune har fått støtte fra NKOM til bredbåndsprosjekter i områdene Moreina-Valle Alle, Mobrua-Vik-Egdalen og Brokeland/Tuftene.

Publisert 26.03.2020

Vi trenger din hjelp til å kartlegge privat internett tilgang ved at du fyller ut svar-skjemaet nederst i nyheten.