Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 27.01.2022

Fredag 4. februar 2022 kl 15.00 - 18.00 blir det drop-in koronavaksinering i kommunehuset, for alle over 18 år, som bor eller oppholder seg i Gjerstad.

Publisert 12.01.2022

I uke 3/22 (tirsdag 18.1.22 - lørdag 22.1.22)  ble det registrert 154 smittede i Gjerstad. I uke 2 (tirsdag 11.1. til og med lørdag 15.1.) ble det registrert til sammen 48 smittede i Gjerstad. De fleste er barn og unge, og de er smittet med omikronvarianten. Vi forsøker å oppdatere fortløpende om smittesituasjonen i Gjerstad på denne siden. 

Publisert 04.01.2022

Søknadsfrist 20. januar 2022.

Gjerstad kommune har i to tildelinger fra KMD mottatt 984 000 kr.  Midlene skal gis som støtte til lokale bedrifter som kompensasjon for økonomisk tap som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021.

Under følger mer informasjon om utlysningen. Ta kontakt med næringssjef Ole Andreas Sandberg  dersom spørsmål.

Publisert 21.12.2021

Kommunehuset holder stengt julaften, i romjulen og nyttårsaften. Sentralbordet er åpent onsdag 29.12 kl. 10-14.  Her finner du lenke til vakttelefoner.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Publisert 17.12.2021

Julen er en fin tid for mange, men for noen kan det være en vanskelig tid.

Er du i en vanskelig situasjon? Eller kjenner du noen som er i en vanskelig situasjon? Trenger du noen å snakke med?

Publisert 06.12.2021

Det er meldt store snømengder de neste tre døgn. Det kan bli dårlig framkommelighet på veiene, fare for strømbrudd og bortfall av telefon/nettforbindelse.

Vi ber våre innbyggere om å forberede seg og sørge for å ha ved, vann og mat for å klare seg noen dager.

Hjelp gjerne andre som trenger det. Følg med på kommunens nettside og facebookside for oppdatert informasjon.

Publisert 02.12.2021

Formannskapets forslag til Handlingsprogram for 2022 - 2025 - årsplan for 2022 og avgiftsfastsettelser for 2022 er nå ute til offentlig ettersyn fram til behandling i kommunestyret den 16.12.2021. 
Eventuelle merknader må meldes til postmottak@gjerstad.kommune.no, eller Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad innen 16.12.21 kl 14:00.  
 

Publisert 21.11.2021

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Publisert 17.11.2021

Kommunedirektøren har nå lagt frem forslag til Handlingsprogram 2022-2025 og årsplan 2022.

Her kan du laste ned kommunedirektørens forslag. (PDF, 2 MB)

Publisert 10.11.2021

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar ytelse fra NAV.
Ta fagbrev som helsefagarbeider og bli attraktiv på arbeidsmarkedet.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Mange har tatt fagbrev som helsefagarbeider gjennom Menn i helse, og dermed fått relevant jobb innen helsesektoren.

 

Publisert 04.11.2021

Gjerstad skolekorps, Gjerstad storband og Gjerstad kommune ønsker velkommen til kulturkveld i Torbjørnshall søndag 14. november kl. 16:00 - 18:00. Billettsalg fra kl. 15:30.

Publisert 29.09.2021

Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2021 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen 18.10.2021.

Publisert 14.09.2021

Fra mandag 20. september vil kommunen begynne veiutbedringer på Vestølveien, og arbeidene starter ved Røed.

Strekningen Rød til avkjøring Åsmundsstøl stenges, og det bil bli skiltet omkjøring via Trydal - Åsmundstøl. Arbeidene forventes å pågå til medio okt. Målet er å  ha den stengte veistrekningen åpen i helgene.

Publisert 10.09.2021

Dersom du er i isolasjon, karantene eller har symptomer på Covid-19 denne dagen, skal du IKKE møte opp i Torbjørnshall, men ta kontakt med oss. Les mer om dette i nyheten.

Publisert 08.09.2021

Her finner du informasjon om ordinær stemmegivning på valgdagen.

Ønsker du å stemme, men er i karantene, isolasjon eller har symptomer på Covid-19, må du melde fra innen mandag 13.9. kl. 10:00. Se mer info når du åpner nyheten.

Publisert 03.08.2021

Detaljreguleringsplanen for ny E-18 Tvedestrand - Bamle er nå ute til offentlig ettersyn. Merk frist for innspill: 15. september 2021. 
Les mer her. 

Publisert 31.07.2021

I Gjerstad kommune kan du i perioden tirsdag 10. august til og med torsdag 9. september avgi din forhåndsstemme på følgende steder og tidspunkt (åpne nyheten og les). Husk å ta med legitimasjon. Tar du med valgkortet ditt, vil vi ekspedere deg raskere.

 

Publisert 22.07.2021

Gjerstad kommune får flere vaksiner i uke 30 enn forespeilet, antall doser er økt fra 126 til 408 doser som vi mottar denne uken. Vi satser på å få satt de aller fleste av disse dosene samme uke som vi mottar de, onsdag 28.7. og torsdag 29.7.

Vi får etter planen også en stor mengde vaksiner i uke 32, men dette er foreløpig et litt usikkert antall.

Vi sender ut tilbud om vaksine pr SMS, i tillegg ringer vi noen for å få fylt opp listene. Vi oppfordrer alle til å svare om de ønsker vaksine eller ikke når de mottar SMS fra kommunen med tilbud om å bestille tid for vaksine! Det er viktig at vi får tilbakemelding så organiseringen av vaksineringen blir så effektiv som mulig.

 

Publisert 12.07.2021

Manntallet for Gjerstad kommune for Stortingsvalget 2021 er lagt ut til gjennomsyn fra og med fredag 9. juli 2021 og vil være tilgjengelig frem til valgdagen 13. september. For innsyn, ta kontakt med Gjerstad kommune på epost eller telefon.