Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 27.08.2020
For testing for Covid-19, ring den nye telefonen som er opprettet for dette: 901 42 717 (betjent kl. 08.00-14.00).
Ved behov for legehjelp, kontakt legevakten i Arendal på telefon 116 117. Ved nødsituasjoner, ring 113.
Publisert 26.08.2020

Ring til vår Korona-telefon 901 42 717 (kun for timebestilling av testing). Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.00 - 14.00. Følg med på informasjon om åpningstider, da dette kan variere.

Testing for Covid-19 i Gjerstad kommune foregår nå på legekontoret, alle hverdager, i tidsrommet fra ca. 10.30 til 11.30. De som ønsker test, eller som vurderes som mulig smitteførende, blir satt opp til testing og eventuelt klinisk undersøkelse enten samme dag, eller dagen etter.

Hvis du trenger å testes for Covid-19, skriv det som stikkord dersom du sender SMS, samt hvorfor du vil testes; utenlandsopphold, symptomer, etc.

Publisert 26.08.2020

Planutvalget behandlet forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2024 i møte 25. august 2020. Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Iht. plan- og bygningsloven §10-1, legges forslag til planstrategi ut til gjennomsyn fram til 02.10.2020. Planen vil etter gjennomsyn bli endelig behandlet i kommunestyret.

Publisert 12.08.2020

Testing for Covid-19 i Gjerstad kommune foregår nå på legekontoret, alle hverdager, i tidsrommet fra ca. 10.30 til 11.30. Du må bestille time. Ring eller send sms til vår Korona-telefon (kun for timebestilling), tlf. 901 42 717. Telefonen er åpen mandag - fredag kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00. Følg med på informasjon om åpningstider da dette kan variere.

De som ønsker test, eller som vurderes som mulig smitteførende, blir satt opp til testing og eventuelt klinisk undersøkelse enten samme dag, eller dagen etter.

Hvis du trenger å testes for Covid-19, skriv det som stikkord i kommentarfeltet når du sender SMS, samt hvorfor du vil testes; utenlandsopphold, symptomer, etc.

Publisert 06.08.2020

Enhet for helse og omsorg vil minne alle som skal besøke sine nærmeste på sykehjemmet eller i omsorgsbolig om at de samme smittevernreglene fortsatt gjelder. Besøk skal avtales med personalet i forkant, overholde avstandsregler og veldig viktig med god håndhygiene. Ikke kom på besøk når du har symptomer som sår hals, tap av smak og lukt, feber, rennende nese, hoste etc.

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager etter hjemkomst før de kan komme på besøk til pasienter eller til andre avtaler på omsorgssenteret. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel.

Vi takker for forståelsen og godt samarbeid så langt

Publisert 13.07.2020

Fra nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfrist er 1. september 2020.

Publisert 09.07.2020

Fylkesmannen i Agder har formidlet viktig informasjon til kommunen. Næringslivet får her tilgang til nyttig informasjonsverktøy (plakater og utdelingsark) på ulike språk. Her vil du også finne generelle smittevernråd, regler for innreisekarantene, hva man skal gjøre om man får symptomer og regler for isolasjon. Open link in this article and read information about Covid-19 in several languages.

Publisert 09.07.2020

Det er bevilget 50 millioner kroner i en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket der formålet er å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket. Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling innen 30. november 2020.

Publisert 06.07.2020

Høringen gjelder nytt veinavn for adkomst til nytt boligfelt på Mostad. Gjerstad kommune ber om innspill for stavemåtene Enghola/Enghåla med frist 3. august 2020.

Publisert 17.06.2020

NAV Agder inviterer arbeidssøkere til webinar mandag 22. juni kl. 12:00.

Publisert 12.06.2020

Koronasituasjonen - Generalforsamlinger - Agder Energi - Kriseledelse - Rådsforsamling - Etablering av batterifabrikk på Agder.

Publisert 12.06.2020

Oppdatert 11.06.2020:

Fra og med tirsdag 16. juni har NAV Gjerstad åpent tirsdager og torsdager kl. 12:00 - 14:30.

Publisert 04.06.2020

Gjerstad kommune legger herved frem liste over kandidater som er blitt forespurt og har takket ja til å stille til valg som meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Publisert 04.06.2020

Butikker på Brokelandsheia som ønsker det, kan ha søndagsåpent i sommersesongen 16.6. – 16.8.

Som følge av søknad fra Gjerstad kommune, har Fylkesmannen i Agder godkjent Brokelandsheia som «typisk turiststed».

Dette er avgrenset til perioden 16. juni til 16. august i henhold til lov om helligdagsfred § 5 sjette ledd.

Publisert 22.04.2020

Det innføres vanningsrestriksjoner i Gjerstad kommune fra og med 1. juni 2020

Kommunen innfører hver sommer restriksjoner på hagevanning. Dette annonseres i presse, og her på kommunens webside, slik at abonnenten finner sin vanningsdag, og tidsrommet for hagevanning. 

 

Publisert 02.06.2020

I juni 2020 vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en kontrollregistrering av rundt 500 eldre bygninger i Gjerstad kommune.

Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». De fleste bygninger fra før 1900 i kommunen vil bli fotoregistrert av fagpersoner fra Asplan Viak.

Publisert 28.05.2020

Gjerstad kommune har for første gang laget en veteranplan, som skal gjelde for perioden 2020-24. Planen ble vedtatt i kommunestyret 17.9.20 (etter å ha vært ute på høring i perioden frem til 15.8.20).

Her er lenke til den vedtatte  Veteranplan for Gjerstad kommune 2020-24 (PDF, 825 kB)

Kommunestyret oppnevnte ordfører som kommunens veterankontakt.

Gjerstad kommune ønsker å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad og som har deltatt i internasjonal tjeneste, enten det er for lang tid tilbake eller i de senere år.

 

 

 

 

Publisert 17.05.2020

Her er ordfører Inger Løies 17. mai tale. Vi ønsker alle en flott feiring i dag!

 

Publisert 12.05.2020

Her finner du program for dagen. Velkommen til en annerledes feiring!