Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 06.12.2018

Gjerstad kommune tar i mot vannmåleravlesning på SMS. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon. Nummeret ditt blir hentet i offentlige registre. Varsel vil bli sendt i starten av desember. Vi varsler eierrepresentant, regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Publisert 28.11.2018

Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2019 – 2022 og årsplan for 2019 samt forslag til fastsettelse av avgifter for 2019 er lagt ut til off. gjennomsyn på kommunens hjemmeside og i fellestjenesten fra i dag og fram til kommunestyrets behandling den 13.12.2018.

Du kan lese:

Handlingsprogram og årsplan. (PDF, 921 kB)

Formannskapets innstilling til kommunestyret. (PDF, 31 kB)

Publisert 22.11.2018

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Publisert 09.11.2018

Trenger dere en hjelpende hånd med en julegave eller to? Vårt fokus er å støtte barn og unge under 18 år.

I Gjerstad er det mange som opplever en vanskelig tid når julen nærmer seg, og at det kan bli ekstra tøft i en ellers presset økonomisk situasjon.

Det er mange i Gjerstad som har lyst til å bidra til at dette skal bli en fin tid for alle her i bygda. Derfor har vi laget et skjema som du i samarbeid med kontaktperson kan fylle ut og levere. Dette behandles anonymt.

Åpne nyheten og les hvordan du går frem, og hvem du kan kontakte for å søke. Husk frist 25. november 2018.

Publisert 09.11.2018

Gjerstad kommune har ledig følgende i Visedal barnehage, avd. Renstøl:

100% pedagogisk leder – vikariat – fom 01.01.19 tom 31.01.20

100% pedagog - vikariat – fom 01.01.19 tom 31.07.19

Søknadsfrist 25.11.2018.

Publisert 12.10.2018

Kommunestyret har i møte 27. september i sak 18/53 vedtatt forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet for Gjerstad kommune 2018 - 2022.

 

Publisert 05.10.2018

Velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte om fosterhjem på Lyngrillen, Brokelandsheia mandag 19. november kl. 17:00 - 18:30. Her får du svar på hva dette innebærer og hvordan du kan bli fosterhjem. Du trenger ikke å melde deg på i forkant.

Publisert 03.10.2018

Det er møte i formannskapet tirsdag den 9. oktober d.å. Møtet starter kl 18:30.

Saksliste til møtet kan lastes ned her.

Protokoll fra forrige møte kan lastes ned her.

Referatsak kan lastes ned her.

 

Sakene 18/84 og 18/85 vil bli behandlet i lukket møte med hjemmel i Offentleglovas § 26, 2. ledd.

Publisert 24.09.2018

Gjerstad kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 01.12.2018. Høringssvar kan sendes postmottak@gjerstad.kommune.no eller per brev til Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad.

Publisert 24.09.2018

Gjerstad kommune har søkt om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2018, og ligger inne med forslag til utbygging i områder som vist på Aust-Agder fylkeskommunes hjemmeside. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag, og hvor kommersielle aktører ikke har planlagt utbygging de neste årene.

Publisert 24.09.2018

Gjerstad kommunes vernepris deles ut for første gang i 2018 (med forbehold om endelig vedtak i kommunestyret 27.9.18). Frist for innsending av forslag til kandidater er 30.09.2018. Åpne nyheten og les hvordan du kan gi forslag.