Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 04.10.2018

Nye Veier AS har utsatt tidligere annonsert informasjonsmøte og dialogmøte.

Nytt tidspunkt er ikke fastsatt. Vi publiserer dette så snart vi får melding om ny dato.

 

Publisert 03.10.2018

Det er møte i formannskapet tirsdag den 9. oktober d.å. Møtet starter kl 18:30.

Saksliste til møtet kan lastes ned her.

Protokoll fra forrige møte kan lastes ned her.

Referatsak kan lastes ned her.

 

Sakene 18/84 og 18/85 vil bli behandlet i lukket møte med hjemmel i Offentleglovas § 26, 2. ledd.

Publisert 24.09.2018

Gjerstad kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 01.12.2018. Høringssvar kan sendes postmottak@gjerstad.kommune.no eller per brev til Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad.

Publisert 24.09.2018

Gjerstad kommune har søkt om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2018, og ligger inne med forslag til utbygging i områder som vist på Aust-Agder fylkeskommunes hjemmeside. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag, og hvor kommersielle aktører ikke har planlagt utbygging de neste årene.

Publisert 24.09.2018

Gjerstad kommunes vernepris deles ut for første gang i 2018 (med forbehold om endelig vedtak i kommunestyret 27.9.18). Frist for innsending av forslag til kandidater er 30.09.2018. Åpne nyheten og les hvordan du kan gi forslag.