Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Under Facebook-feeden vil du finne du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Publisert 06.09.2022

Gjerstad fysioterapi SA har informert kommunen om at deres treningstilbud reduseres. Dette gjelder treningsgruppene, ikke individuell behandling. De dette gjelder vil få informasjon om dette.

Ingen skal stå uten tilbud om nødvendige fysioterapitjenester. Stewarts Fysioterapi har kapasitet til å ta imot de som rammes, og kan kontaktes for å få en vurdering og tilpasset oppfølging/behandling.

Ved spørsmål kontakt:

Hege M. Stewart 95815221 hege@stewart.no

Bård Kongsjorden: 45892331

Jan Henrik Trondal: 40859130

Publisert 06.09.2022

I forbindelse med forestående kommunestyrevalg, holder vi  på med å justere forskrift for godtgjøring til politikerne.

Publisert 16.08.2022

Vi fortsetter med utbedringene av Vestølveien på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene ett par hundre meter, og vil derfor stenge veien følgende dager, og klokkeslett i uke 34:

Tirsdag 23.08, onsdag 24.08 og torsdag 25.08, fra kl. 08.30 til 12.00 og fra kl. 14.20 til 16.20.

Publisert 10.08.2022

Torsdag 11.8 kl. 1500-1730: Dose 4 for innbyggere over 80 år og for andre som ønsker dose 1, 2 eller 3.

Publisert 15.07.2022

På grunn av uforutsette omstendigheter vil det dessverre ikke være lege tilstede ved legekontoret i uke 29; 18-22 juli. Det vil være helsesekretær/sykepleier ved kontoret som kan videreformidle kontakt med legevakten i Arendal ved øyeblikkelig hjelp. Vi beklager dette på det sterkeste.

Publisert 14.07.2022

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl)
§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det er avklart at planen ikke utløser krav om
konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Publisert 23.06.2022

Gjerstad kommune skal fortsette utbedringene av Vestølveien, og nå på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene ett par hundre meter. Arbeidene vil starte opp onsdag 29.06. og pågå i ca. 14 dager. I denne tiden vil veien bli stengt fra kl. 09:00 til 14:00, og fra 17:00 til 20:00. Lørdager og søndager vil veien være åpen hele tiden.

Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dette medfører dessverre en del ulemper, med det er ikke mulig å etablere en omkjøringsvei på denne strekningen.

For mer informasjon, kan Ole Arthur Løite kontaktes på telefon – 907 81 271.

Publisert 15.06.2022

På Historielagets arrangement på Holmen gård søndag 12. juni, ble Gjerstad kommunes vernepris for 2022 overrakt Ingrid Kristin Aarhus.

Vinneren har gjennom mange år istandsatt og ivaretatt banevokterboligen i Gjerstad kommune på imponerende vis.

Prisen ble delt ut av fungerende ordfører Steinar Pedersen, sammen med banksjef Nina Holte i Østre Agder Sparebank og Kristen Strat fra Gjerstad Historielag. Vinneren ble tildelt en sjekk på 10.000 kroner, blomster og innrammet diplom.

Publisert 13.06.2022

Sted: på plenen/veien foran kommunehuset, som skal bli et framtidig aktivitetshus for lag og foreninger.

Tid: lørdag 20. august kl. 12 – 15.

Vi ønsker en tilbakemelding på om ditt lag/forening vil være med på dette snarlig.

Påmelding til stand har frist 15. august.

Send svar til randi.lundvall@gjerstad.kommune.no

Les mer ved å åpne nyheten.

Publisert 09.05.2022

Her finner du program for dagen. Velkommen til feiring!

Husk tilbud om buss-transport.

Publisert 02.05.2022

Kommunen har 200 000 kroner som kan fordeles. Søknader om midler til drift og aktiviteter for barn og unge under 20 år vil bli prioritert.

Opprinnelig søknadsfrist var 22. april 2022. Søknadsfristen er nå utsatt til 20. mai 2022. (Oppdatert 2.5.2022)

Foreningen søker på elektronisk søknadsskjema. Her kan du laste opp årsregnskap og budsjett. Du får mulighet til å lagre søknaden som pdf-fil, og du vil motta kvittering på epost.

Publisert 25.04.2022

Morrow og batterikysten – status. Hva kan kommunene i øst i bidra med? ved næringssjef Kåre Andersen, Arendal kommune.

Møtet holdes i aulaen på Abel skole. Alle er velkommen!

Publisert 29.03.2022

Har du tjenestegjort i internasjonale operasjoner, ønsker vi å komme i kontakt med deg. Ordfører i Gjerstad kommune ønsker å invitere til veteranmottakelse den 8. mai 2022. Vi undersøker om dette er av interesse. Dersom vi får en del påmeldte, vil en invitasjon komme direkte til deg som har meldt deg på.

Frist for svar senest onsdag 13. april 2022.

Du kan svare i skjemaet nederst eller du kan ringe til fungerende ordfører Steinar Pedersen, tlf. 906 65 921.

Publisert 28.03.2022

Gjerstad kommunes vernepris ble første gang delt ut i 2018. Formålet med verneprisen er å stimulere til vern av kulturhistoriske-, arkitektoniske- og kulturlandskapsverdier i hele Gjerstad kommune, og prisen tildeles for særlig fortjenestefull innsats.

Kommunen vil med dette invitere alle til å komme med forslag til kandidater, også lag og organisasjoner. Begrunnede forslag til verneprisen for 2022 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen innen frist 22.4.2022.

Publisert 25.03.2022

Gjerstad kommune har for salg Gjerstad skole i øvrebygda. Bygget er på to etasjer og har god byggteknisk standard etter byggeår og er jevnlig vedlikeholdt. Eiendommen er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting.

Full utlysning på Finn.no, kode 252414824

Publisert 14.03.2022

Gjerstad kommune ønsker å stille opp i flyktningkrisen, og vi forbereder oss på at det kan bli aktuelt å bosette flyktninger fra Ukraina om ganske kort tid. Vi har ikke fått en formell forespørsel enda, og vet ikke antall og alder på de som eventuelt kommer til Gjerstad.

Publisert 04.03.2022

Innleveringsfrist er lørdag 19. mars 2022. Du kan enten vise frem noe du er god til, eller lære noe helt nytt. Både på, bak og rundt scena. Kultur er ikke bare sang og dans. Å lage en TikTok, bygge et hus på Minecraft eller lage en sminkevideo er også kultur – og derfor også noe du kan gjøre på UKM! Les mer om hvordan du kan melde deg på.

Publisert 02.03.2022

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.