Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 26.06.2020

Kommunestyret vedtok den 25. juni 2020 å utlyse en kommunal tilskuddsordning for næringslivet i Gjerstad. Første søknadsfrist er 1. juli 2020. Neste er 1. september 2020. Les mer for retningslinjer og elektronisk søknadsskjema.

Publisert 17.06.2020

NAV Agder inviterer arbeidssøkere til webinar mandag 22. juni kl. 12:00.

Publisert 12.06.2020

Koronasituasjonen - Generalforsamlinger - Agder Energi - Kriseledelse - Rådsforsamling - Etablering av batterifabrikk på Agder.

Publisert 12.06.2020

Oppdatert 11.06.2020:

Fra og med tirsdag 16. juni har NAV Gjerstad åpent tirsdager og torsdager kl. 12:00 - 14:30.

Publisert 04.06.2020

Gjerstad kommune legger herved frem liste over kandidater som er blitt forespurt og har takket ja til å stille til valg som meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Publisert 04.06.2020

Butikker på Brokelandsheia som ønsker det, kan ha søndagsåpent i sommersesongen 16.6. – 16.8.

Som følge av søknad fra Gjerstad kommune, har Fylkesmannen i Agder godkjent Brokelandsheia som «typisk turiststed».

Dette er avgrenset til perioden 16. juni til 16. august i henhold til lov om helligdagsfred § 5 sjette ledd.

Publisert 22.04.2020

Det innføres vanningsrestriksjoner i Gjerstad kommune fra og med 1. juni 2020

Kommunen innfører hver sommer restriksjoner på hagevanning. Dette annonseres i presse, og her på kommunens webside, slik at abonnenten finner sin vanningsdag, og tidsrommet for hagevanning. 

 

Publisert 02.06.2020

I juni 2020 vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en kontrollregistrering av rundt 500 eldre bygninger i Gjerstad kommune.

Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». De fleste bygninger fra før 1900 i kommunen vil bli fotoregistrert av fagpersoner fra Asplan Viak.

Publisert 28.05.2020

Gjerstad kommune har for første gang laget en veteranplan, som skal gjelde for perioden 2020-24. Formannskapet vedtok 12.5.20 å legge planen ut på høring i perioden frem til 15. august.

Gjerstad kommune ønsker å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad og som har deltatt i internasjonal tjeneste, enten det er for lang tid tilbake eller i de senere år.

Her er lenke til forslaget til veteranplan for Gjerstad kommune (PDF, 911 kB)

 

 

 

 

Publisert 17.05.2020

Her er ordfører Inger Løies 17. mai tale. Vi ønsker alle en flott feiring i dag!

 

Publisert 12.05.2020

Her finner du program for dagen. Velkommen til en annerledes feiring!

Publisert 08.05.2020

Det er en stund side forrige oppdatering om koronasituasjonen i Gjerstad. I dette tilfellet så er ingen nyheter, gode nyheter. Vi har jevnlige møter i kriseledelsen der vi får statusrapporter fra alle enhetene.

Publisert 08.05.2020

Ordfører i Gjerstad opphever med dette fra og med 7.5.20 tidligere vedtak av 19.3.20 om forbud mot samlinger av mer enn 5 personer (utenom egen husstand) som har preg av «fest».

Det er meget viktig at Gjerstads innbyggere fortsatt tar smittevernrådene på alvor og følger nasjonale retningslinjer og de begrensningene som gjelder for sosiale samlinger privat.

Publisert 29.04.2020

Fra og med uke 19 vil barnehagen ha åpent åtte timer om dagen, med en åpningstid fra kl. 07:45–15:45. Les mer for nærmere informasjon.

Publisert 27.04.2020

30. mars ble det mulig for personer som venter på å få dagpengesøknaden ferdigbehandlet å søke om forskudd på dagpenger. Forskuddet gis for en måned av gangen. Det betyr at alle som har fått forskudd og ønsker å motta forskudd for en måned til, må sende inn en ny søknad. Dette kan gjøres tidligst en måned etter at forrige søknad ble sendt.                 

Publisert 24.04.2020

For å beskytte elevene, er det nå nødvendig å stenge skolens uteområde døgnet rundt for alle unntatt skolens elever.

Publisert 24.04.2020

Mandag 27.4. starter skole og SFO opp igjen for 1.-4. klasse. Skolen starter til vanlig tid og slutter til vanlig tid alle dager. SFO holder åpent fra 8-15.30 nå denne første tiden. Åpne nyheten her og les mer. Følg også med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon.

Publisert 24.04.2020

A-fiber AS, som er leverandør av bredbåndsutbyggingen av områdene Gryting-Indrevei/Ausland-Gjerstadveien/Apland-Langvei, melder at det er forsinkelser i prosjektet i forhold til informasjon som er gått ut til husstander tidligere.