Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018-2022 er vedtatt

Kommunestyret har i møte 27. september i sak 18/53 vedtatt forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet for Gjerstad kommune 2018 - 2022.

Planen beskriver bla.  trafikk- og ulykkessituasjonenen i kommunen, visjoner og mål, og inneholder handlingsplan med tiltak for å redusere trafikkfaren og utrygghetsfølelsen til myke trafikanter.

Vedtaket kan ikke påklages. Vedtatt plan med saksbehandling kan lastes ned fra kommunens hjemmeside.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 -2022 (PDF, 696 kB)

Særutskrift kommunestyrevedtak 27.09.2018 (PDF, 472 kB)