Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Holmen gård i Gjerstad kommune

Planutvalget behandlet forslaget 13. april 2023, i sak 22/861-8, og fattet følgende enstemmige vedtak: Med henvisning til plan- og bygningslovens PBL §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Holmen gård ut til offentlig ettersyn fra 13.05.2023 til 29.06.2023. Frist for merknader: 29.06.2023. 

Eventuelle merknader til planen bes sendt til kommunen som ordinær post eller som e-post innen 29.06.2023 Postadresse: Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad eller epost: post@gjerstad.kommune.no

Høringsdokumenter:

Kontaktinformasjon

Gøran Brovig Olsen
Ingeniør, planarbeid
E-post
Telefon 95 85 43 33
Mobil 95 85 43 33