Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 10.12.2019

NORCE AS har kartlagt næringsattraktiviteten blant kommunene i Østre Agder, og utarbeidet en rapport i desember 2019.

Rapporten omfatter kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad. Respondenter fra Gjerstad svarer gjennomgående mer positivt enn respondenter fra andre kommuner. Gjerstad, Åmli og Froland får mest positiv tilbakemelding på om kommunen er næringsvennlig.

Publisert 05.12.2019

Gjerstad kommunestyre holder møte på Almuestaua torsdag den 12. desember 2019 fra kl 16:00 (obs, merk tidspunkt).

Publisert 27.11.2019

Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2020 – 2023 og årsplan for 2020 samt forslag til fastsettelse av avgifter for 2020 er lagt ut til off. gjennomsyn på kommunens hjemmeside og i fellestjenesten fra i dag og fram til kommunestyrets behandling den 12.12.2019.

Handlingsprogram for perioden 2020 – 2023 kan lastes ned her.
Formannskapets innstilling til kommunestyret kan lastes ned her.  (PDF, 45 kB)

 

Publisert 22.11.2019

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Publisert 14.11.2019

Gjerstad kommune inviterer til informasjonsmøte i forbindelse med ny E18 hvor representanter fra Nye Veier informerer om kommunedelplanen og virkningene av den, videre arbeid, og hvordan det jobbes med grunnerverv i reguleringsplanfasen.

Det blir spørsmålsrunde etter orienteringen. Møtet er på Abel skole, aulaen, onsdag 27. november kl. 18:00.

Velkommen!

Publisert 24.10.2019

Gjerstad legekontor har stengt fredag 25.10.19. I dag, torsdag 24. er det ingen leger på kontoret.
Ved behov for lege må legevakten kontaktes, telefon 116 117. Ved akuttsituasjoner, ring 113.

Publisert 09.10.2019

Formannskapet har i sitt møte den 8. oktober 2019 bestemt at Kulturminnevernplan for 2020 - 2023 skal legges ut på offentlig høring i perioden 9. oktober 2019 til 20. november 2019.
 

Publisert 04.10.2019

Gjerstad kommune har søkt om statlig støtte til bredbåndsprosjekter i områdene Moreina-Valle Alle, Mobrua-Vik-Egdalen og Brokeland/Tuftene. Det er nå klart at NKOM sammen med DDA (Det Digitale Agder) har bevilget statlige midler til å bygge ut alle områdene Gjerstad kommune har søkt om.

Neste steg i prosessen er en anbudsrunde hvor det først skal gjennomføres leverandørsamtaler for å finne aktører som er villige til å bygge ut bredbånd i områdene.

Gjerstad kommune legger ut mer informasjon så fort vi får ny informasjon om prosjektene.

Publisert 02.10.2019

Vi vil utfordre både ansatte og alle innbyggere i Gjerstad kommune til en morsom aktivitetskonkurranse. Nå kan du blant annet gå, sykle, løpe, vaske eller danse deg rundt utvalgte turmål i Gjerstad! Du kan delta alene eller være med i et lag.

Klarer du minimum 10 000 skritt pr. dag i perioden mandag 7. oktober til søndag 3. november, blir du med på trekning av premier.

Publisert 17.09.2019

Formannskapet i Gjerstad kommune vedtok den 10. september å legge forslag til lokal forskrift ut på høring i 6 uker på bakgrunn av dette:

Regjeringen har vedtatt et forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger fra 1. januar 2020. Tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker finnes i forurensningsforskriften kapittel 1. Denne forskriften er en frivillig forskrift for kommunen, og denne trer bare i kraft dersom kommunestyret vedtar å fastsette en lokal forskrift. Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å vedta en slik forskrift.

 

Publisert 10.09.2019

Våre dyktige vikarer er så heldige at de har fått jobb andre steder og vi trenger nye vikarer ved sykdom og ferier. Du må være autorisert helsesekretær eller sykepleier og ha interesse for dette feltet. Du får opplæring på stedet og du skal alltid jobbe sammen med en erfaren helsesekretær/sykepleier.

Ring legekontoret 37 11 91 90  for mer informasjon.

Publisert 10.09.2019

Gjerstad kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller

organisasjoner som over tid, på ideelt grunnlag, selv driver eller har drevet et aktivt kulturarbeid for befolkningen i kommunen. Organisasjoner, institusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til prisen. Begrunnede forslag til kulturprisen for 2019 sendes enten på e-post til postmottak@gjerstad.kommune.no eller i brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad. Frist innen 22.9.2019.

Publisert 05.09.2019

Tid og sted på valgdagen:

Valglokalet holder åpent mellom kl. 12:00 og 21:00 i Torbjørnshall ved Abel skole, Gamle Sørlandske 1304, 4993 Sundebru.

Du som er manntallsført i Gjerstad kommune pr. 30.6.19, kan avgi din stemme i Torbjørnshall denne dagen.

Legitimasjon og valgkort:

Alle må ta med legitimasjon med bilde. Vi oppfordrer deg også til å ta med valgkortet ditt.

Følg parkeringsanvisninger nøye.

Publisert 04.09.2019

Velkommen til temamøtet på Abel skole torsdag 12. sept. kl. 19:30.

Gjerstad kommune ønsker som et ledd i arbeidet med revidering av kommuneplanen å invitere næringen og andre til et temamøte om landbruk. Kva slags utfordringer har landbruket framover – både på landsbasis og i Gjerstad, og hva kan kommunen gjøre for å imøtekomme disse? Åpne nyheten for å finne programmet for kvelden.

Publisert 09.08.2019

I Gjerstad kommune kan du i perioden mandag 12. august til og med fredag 6. september avgi din forhåndsstemme på følgende steder og tidspunkt:

Kommunehuset:

Man/tir/tor/fre kl. 10:00 – 14:00 (onsdager stengt)

Lørdag 17/8 og 31/8 kl. 10:00 - 14:00

Gjerstad folkebibliotek:

Torsdager i perioden kl. 14:00 – 19:00

Gjerstad omsorgssenter:

Onsdag 4. september kl. 11:00 – 13:00

Tilbud om hjembesøk:

Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan oppsøke et valglokale, kan du bestille hjembesøk onsdag den 4. september fra kl. 15:00 og utover ettermiddagen. Ta kontakt med oss på telefon eller epost: 37119700 / post@gjerstad.kommune.no. Du trenger ikke å dokumentere behovet.

Husk å ta med legitimasjon. Tar du med valgkortet ditt, vil vi ekspedere deg raskere.

Publisert 11.07.2019

Kommunen har nå ferdigstilt infrastruktur til nytt boligområde i øvre Gjerstad. Kommunen kan tilby flere flotte eneboligtomter og èn flerboligtomt i landlige omgivelser.

Publisert 28.06.2019

Arbeid med rullering av kommuneplanen er godt i gang og kommunen ønsker innspill til arbeidet innen 1. september. Hva er viktig for deg om 5, 10 og 15 år fram i tid. Framtida til kommunen er framtida di. Se denne artikkelen på vår hjemmeside for mer informasjon: Rullering av kommuneplanen - Gjerstad kommune.

Frist for innspill er 1. september 2019.

Publisert 27.06.2019

Du kan henvende deg til oss og avtale tid for tidligstemming i perioden fra 1. juli til 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving.

Publisert 21.06.2019

Gjerstad kommune skal i løpet av perioden oktober til desember 2019 måle radon-nivået i alle kommunale bygg.

Det vil samtidig være mulig for privatpersoner i Gjerstad å gjennomføre målinger i bolighus o.l. Frist for bestilling av sporfilm for privatpersoner er 15. august 2019.

Spesielt oppfordres det til å gjøre målinger i utleieboliger, da det her foreligger et lovkrav om at radonnivået ikke skal overstige 200 Bq/m3 som årsmiddelverdi. Kommunen er tilsynsmyndighet med radon i utleieboliger, og det vil kunne bli gjennomført tilsyn i forlengelsen av årets målinger.