Nyheter

Nyheter - aktuelt

I dette nyhetsfeltet vil du først finne Gjerstad kommunes Facebookfeed. Her kan du lese nyheter uten at du selv er Facebookbruker. Bruk bjelken til høyre i Facebook-feltet, og du kan bla i våre nyheter.

Vi produserer ikke lenger like mange nyheter direkte på hjemmesiden. Du vil finne viktige kunngjøringer under Ledige stillinger og Kunngjøringer og høringer. Underst finner du våre publiserte hjemmesidenyheter.

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig, og at den gir enkel tilgang til informasjon om kommunens tjenester. Hjemmesiden ble lansert 27.09.2018 og vil være i kontinuerlig utvikling, med tanke på både innhold og funksjon.

Publisert 12.02.2019

Nye Veier AS vil sammen med kommunens koordinator i planarbeidet, samt representanter fra kommunen være til stede og svare på spørsmål om trasévalg i forbindelse med ny E18 torsdag 14. februar kl. 17.00-19.00 i kommunestyresalen på Almuestaua.

Publisert 04.02.2019

På grunn av store snømengder, vil kommunen åpne for at to til tre fra hvert grunneierlag kan bidra med å kjøre spor for hjortevilt. Dersom du kan bidra, må du sende inn søknad som vil bli hastebehandlet. Tillatelsen er nå utvidet til å gjelde til og med søndag 17. januar (tidligere til søndag 10. februar).

Publisert 18.01.2019

Planutvalget i Gjerstad vedtok i møte 15.01.2019 sak 19/3, å sende forslag til planprogram ut på høring og melde oppstart av kommuneplanrevisjonen for Gjerstad kommune.

Høringsfrist er fredag 8. mars 2019

Publisert 18.01.2019

Velkommen som søker til barnehageplass i Gjerstad kommune. Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars 2019.

 

Publisert 11.01.2019

For en periode vil NAV Gjerstad ha redusert åpningstid. Kontoret holder åpent tirsdager, torsdager og fredager kl. 12:00 - 14:30. Timeavtaler betjenes som vanlig mandag - fredag kl. 9:00 - 15:00.

Publisert 04.01.2019
Handlingsprogram og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode.
Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan hvert år i desembermøtet.

 

Vedtatt handlingsprogram 2022 - 2025 og årsplan 2022:

Handlingsprogram 2022-25 og årsplan 2022 - vedtatt i kommunestyret 16.12.2021 (PDF, 2 MB)

 
Publisert 03.01.2019

Kommunestyret har i møte 21.10.2020 i sak 21/55 vedtatt møteplan for hele 2022.
 

Publisert 21.12.2018

Agder Energi har meldt fra til kommunen om fare for strømutfall på grunn av tung snø. Det er uvisst hvor lenge slike strømutfall vil vare. Mobildekning vil normalt falle ut etter ca. fire timer uten strøm. Åpne nyheten og les mer om hvilke forhåndsregler du bør ta.

Publisert 13.12.2018

Styret for plansamarbeidet har lagt ut forslag til planprogram til høring i perioden frem til 14.12.2018.

Planprogrammet og medvirkningsportalen er lagt ut på Nye Veiers hjemmesider.

Les også om plansamarbeidet i Gjerstad kommunes egen artikkel.

Publisert 06.12.2018

Gjerstad kommune tar i mot vannmåleravlesning på SMS. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon. Nummeret ditt blir hentet i offentlige registre. Varsel vil bli sendt i starten av desember. Vi varsler eierrepresentant, regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Publisert 28.11.2018

Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2019 – 2022 og årsplan for 2019 samt forslag til fastsettelse av avgifter for 2019 er lagt ut til off. gjennomsyn på kommunens hjemmeside og i fellestjenesten fra i dag og fram til kommunestyrets behandling den 13.12.2018.

Du kan lese:

Handlingsprogram og årsplan. (PDF, 921 kB)

Formannskapets innstilling til kommunestyret. (PDF, 31 kB)

Publisert 09.11.2018

Trenger dere en hjelpende hånd med en julegave eller to? Vårt fokus er å støtte barn og unge under 18 år.

I Gjerstad er det mange som opplever en vanskelig tid når julen nærmer seg, og at det kan bli ekstra tøft i en ellers presset økonomisk situasjon.

Det er mange i Gjerstad som har lyst til å bidra til at dette skal bli en fin tid for alle her i bygda. Derfor har vi laget et skjema som du i samarbeid med kontaktperson kan fylle ut og levere. Dette behandles anonymt.

Åpne nyheten og les hvordan du går frem, og hvem du kan kontakte for å søke. Husk frist 25. november 2018.

Publisert 09.11.2018

Gjerstad kommune har ledig følgende i Visedal barnehage, avd. Renstøl:

100% pedagogisk leder – vikariat – fom 01.01.19 tom 31.01.20

100% pedagog - vikariat – fom 01.01.19 tom 31.07.19

Søknadsfrist 25.11.2018.

Publisert 12.10.2018

Kommunestyret har i møte 27. september i sak 18/53 vedtatt forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet for Gjerstad kommune 2018 - 2022.

 

Publisert 24.09.2018

Gjerstad kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 01.12.2018. Høringssvar kan sendes postmottak@gjerstad.kommune.no eller per brev til Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad.